To ΦΕΚ Β 3982 2022 Λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για ταυτότητα & άδεια οδήγησης

 To ΦΕΚ Β 3982 2022 Λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για  ταυτότητα  & άδεια οδήγησης
Τελευταία ενημέρωση 01/08/2022

 Στο ΦΕΚ/Β 3982 της απο 27 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση 

με Αριθμ. 4082που έχει ως θέμα :  Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 80 του Ν. 4954/2022 (Α 136).
Στο άρθρο 1 αναφέρεται : 
1. Αντικείμενο της παρούσας είναι: α) ο καθορισμός των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α 136) (εφαρμογή) που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr  ΕΨΠ), β) η εξειδίκευση των διαδικασιών: βα) επίδειξης των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου και ββ) ανάκλησης των εγγράφων αυτών και γ) ο προσδιορισμός των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας των τηρούμενων στην εφαρμογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Σκοπός της παρούσας είναι η διευκόλυνση των φυσικών προσώπων κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν 4270/2014 (Α 143) ή δικαστικές αρχές ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιού  νται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους, εφόσον η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται με την επίδειξη στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή της άδειας οδήγησης.Για να κατεβάσετε την εφαρμογή πηγαίνετε στο  Gov.gr Wallet 
Περισσότερα πατήστε  εδώ να το διαβάσετε το ΦΕΚ .