Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4387/2016

 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας -Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο  Ν. 4387/2016
Τελευταία ενημέρωση 09/06/2016

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο  Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄).  << Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.>>  ο οποίος ψηφίστηκε  στη Βουλή. και τίθεται σε άμεση ισχύ . Οι σχετικές αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν για την εφαρμογή μέρους του ανωτέρω Νόμου άρθρα 14 και 33   εχουν αναρτηθεί σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας μας  .
Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ   του Ασφαλιστικού Νόμου content-mcdn.imerisia.gr/pegasus/Multimedia/pdf/fek-asfalistiko_id3415752.pdf