Η απόφαση 1477/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: μας κοροϊδεύουν ασύστολα

 Η απόφαση 1477/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου:  μας κοροϊδεύουν ασύστολα
Τελευταία ενημέρωση 11/11/2021

Η απόφαση 1477/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου: μας κοροϊδεύουν ασύστολα

Χαρακτηριστικά 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση:
1-η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα αντισυνταγματική, για  τις συντάξεις του Δημοσίου για το διάστημα από την ένταξη του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, δηλαδή από 1/1/2017 έως και τις 31/12/2018.
2- η ίδια εισφορά είναι συνταγματική για το διάστημα από 2019 και μετά, αλλά άλλαξε σκοπό με τον Nόμο 4387/2016 (Nόμος Κατρούγκαλου) 
ʼρα το Ελεγκτικό Συνέδριο με την απόφασή του λέει ότι η παλιά ΕΑΣ που είχε κρατήσεις 3% ως 14% είναι αντισυνταγματική για το 2017 και το 2018 ,σύμφωνα με τις αποφάσεις 244/2017 και 504/2021 της ολομέλειας, ενώ η ίδια κράτηση (3% ως 14%) που συνεχίστηκε να επιβάλλεται στις ίδιες συντάξεις και στα ίδια πρόσωπα, από το 2019 και μετά είναι συνταγματική!! 
Γιαυτό λέγεται εισφορά υπέρ του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών (ΑΚΑΓΕ)!!!
Το αιτιολογικό είναι ότι  με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει τον σκοπό δημιουργίας αποθεματικού υπέρ των συντάξεων 
Αυτό άλλωστε ήταν και το βασικό ερώτημα που  η απόφαση 504/2021, αν δηλαδή η ΕΑΣ είναι αντισυνταγματική και μετά το 2019. Η απάντηση ήρθε με την απόφαση 1477/2021 που δημοσιεύτηκε χθες και λέει ότι αναδρομικά από την ΕΑΣ υπάρχουν για 2 χρόνια (2017 και 2018) και όχι πέραν του 2019.
3-Φορτωνόμαστε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ την εισφορά αλληλεγγύης,η οποία συνεχίζει για πάντα
Υπενθυμίζουμε Οι κρατήσεις επιβλήθηκαν σε μικτές κύριες συντάξεις (μία ή και άθροισμα αυτών) που ξεκινούν από τα 1.400 ευρώ με ποσοστά 3% ως 14%. Οι αντίστοιχες επιστροφές κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης (ή του αθροίσματος κύριων συντάξεων) ως εξής:
• Για ποσά σύνταξης από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, επιστροφή 3%.
• Για ποσά σύνταξης από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, επιστροφή 6%.
• Για ποσά σύνταξης από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, επιστροφή 7%.
• Για ποσά σύνταξης από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, επιστροφή 9%.
• Για ποσά σύνταξης από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, επιστροφή 10%.
• Για ποσά σύνταξης από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, επιστροφή 12%.
• Για ποσά σύνταξης από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, επιστροφή 13%.
• Για ποσά σύνταξης από 3.500,01 € και άνω επιστροφή 14%
 
Το χρυσωμένο χάπι ονομάζεται  η γνωστή συνταγή  αναδρομικά επιστροφή του 50%   από 1/1/2017 έως και τις 31/12/2018.
Ήδη χρυσώνεται το χάπι ,ώστε να φανεί ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΧΕΡΟΙ  (ήδη προβάλλεται στα ΜΜΕ και δυστυχώς σε ιστοσελίδες Σωματείων  Αποστράτων) και θα πάρουμε αναδρομικά κ.λ.π., ενώ αποκρύβεται τεχνηέντως η αλήθεια :
-Πληρώσαμε τόσα  και τόσα ,από το 2010, μέχρι το τέλος 2016
-Θα πάρουμε πίσω ψίχουλα
-Θα έχουμε σε όλη τη συνταξιοδοτική μας ζωή την κράτηση

Δείτε τα επίμαχα σημεία της  απόφασης:
69. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η Ολομέλεια αποφαίνεται, επί του πρώτου σκέλους του προδικαστικού ερωτήματος, ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου, κατά το χρονικό διάστημα από την υπαγωγή τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης έως τις 31.12.2018, δεν ενσωματώνεται με συνέπεια και συνεκτικότητα στη μεταρρύθμιση του ν. 4387/2016, επιπροσθέτως δε, δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα διατήρησής της για τον σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, ούτε η επιλογή των βαρυνομένων με την παρακράτησή της προσώπων και, ως εκ τούτου, όπως έχει κριθεί, υπό το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς, με τη 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας, έστω και με διαφορετική αιτιολογία, εξακολουθεί, για το εν λόγω χρονικό διάστημα, να αντίκειται στην αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος), καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Η ΕΑΣ μετά την 1.1.201
79. Εν όψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια αποφαίνεται, επί του δεύτερου σκέλους του προδικαστικού ερωτήματος, ότι η παρακράτηση της ΕΑΣ από τις συντάξεις των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, για την ενίσχυση του ΑΚΑΓΕ, ήτοι Αποθεματικού Εθνικής Σύνταξης που έχει συσταθεί για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2019 και εφεξής, δεν αντίκειται, ως εκ της εντεύθεν μεταβολής του προορισμού της Εισφοράς, προς τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και τις από αυτά απορρέουσες αρχές
Θα επανέλθουμε ,η ΠΟΑΣΑ  και γενικά οι συνταξιούχοι,δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι.
 
Νίκος Ουρανός 
Οικονομολόγος, μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ