Η τροπολογία κατάργησης της Eιδικής Eισφοράς Aλληλεγγύης

 Η τροπολογία κατάργησης της Eιδικής Eισφοράς Aλληλεγγύης
Τελευταία ενημέρωση 22/09/2022

 Η τροπολογία κατάργησης Eιδικής Eισφοράς Aλληλεγγύης-Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Η τροπολογία που περιλαμβάνει την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, την επιδότηση του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, την εξαίρεση από την υποχρέωση της καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών ψήφισε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ, η Ελληνική Λύση. Παρών δήλωσαν το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.
Η τροπολογία  ,προβλέπει την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής, ενώ για το έτος 2022 θα ισχύουν οι ίδιες απαλλαγές που ίσχυσαν και για το έτος 2021.
Συνεπώς, από την Εισφορά Αλληλεγγύης απαλλάσσονται εκτός από τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και όσοι αποκτούν φέτος εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ακίνητα, μερίσματα που θα δηλωθούν με την φορολογική δήλωση του 2023.
Η Εισφορά Αλληλεγγύης θεσπίστηκε ως έκτακτο μνημονιακό μέτρο με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές που ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά το 10% για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 220.000 ευρώ.
 
Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει:
«ʼρθρο 1
Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής – Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013
Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται
α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022,
β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:
• Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.
 
Η ρύθμιση προβλέπει ότι για το φορολογικό έτος 2022 (φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2023) απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όχι μόνο τα εισοδήματα από μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά και αυτά που προέρχονται από επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, από εκμετάλλευση ακινήτων και από κινητές αξίες. Τα μόνα εισοδήματα για τα οποία εξακολουθεί να ισχύει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης κατά το φορολογικό έτος 2022 είναι τα προερχόμενα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και από συντάξεις.
Προσοχή, όμως! Εάν το συνολικό εισόδημα ενός φορολογούμενου για το έτος 2022 προσδιοριστεί, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης το 2023, με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα παρέχεται εφόσον για τα 2 προηγούμενα φορολογικά έτη (2020 και 2021) δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
ΓΕΝΙΚΑ
-Αφορά όλους : δημοσίους υπαλλήλους – στελέχη ΕΔ-ΣΑ και συνταξιούχους – Απόστρατους
-Χρόνος εφαρμογής : θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023.
Για το τρέχον έτος η απαλλαγή από την εισφορά περιορίζεται στις κατηγορίες εκείνες για τις οποίες είχε καταργηθεί προσωρινά ο φόρος το 2021, δηλαδή για ιδιωτικούς υπαλλήλους και επαγγελματίες.
-Για  δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους,  αυτόματα στις μηνιαίες αποδοχές τους καθώς η ειδική εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις παράλληλα με τον φόρο εισοδήματος
-Για ελεύθερους επαγγελματίες, εισοδηματίες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων βεβαιώνεται με τη φορολογική δήλωση του επόμενου έτους.
 Το όφελος από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
 Πόσο είναι όμως το ετήσιο όφελος για δημόσιους υπαλλήλους  και συνταξιούχους  – Στελέχη ΕΔ-ΣΑ  – Απόστρατους από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης;
1- Για ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ δηλαδή για καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.083 ευρώ το ετήσιο όφελος θα είναι 22 ευρώ.
2- Για εισόδημα 14.000 ευρώ η μηνιαίες αποδοχές 1.116 ευρώ το όφελος σε ετήσια βάση είναι 44 ευρώ.
3-Για εισόδημα 15.000 ευρώ ή 1.250 ευρώ το μήνα το όφελος είναι 66 ευρώ το χρόνο.
4- Για εισόδημα 16.000 ευρώ ή 1.333 ευρώ το μήνα η ελάφρυνση ανέρχεται σε 88 ευρώ το χρόνο.
5- Για εισόδημα 17.000 ευρώ ή 1.466 ευρώ το μήνα το όφελος είναι 110 ευρώ το χρόνο.
6= Για εισόδημα 18.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ το μήνα το ετήσιο κέρδος είναι 132 ευρώ.
7- Για εισόδημα 19.000 ευρώ ή 1.583 ευρώ το μήνα το όφελος ανέρχεται σε ετήσια βάση σε 154 ευρώ.
8-Για εισόδημα 20.000 ευρώ ή αποδοχές 1.666 ευρώ το όφελος είναι 176 ευρώ το χρόνο.
9-Για εισόδημα 25.000 ευρώ το χρόνο ή 2.083 ευρώ το μήνα το ετήσιο όφελος είναι 426 ευρώ.
10- Για εισόδημα 27.000 ευρώ ή 2.250 ευρώ το μήνα η καθαρή ετήσια αύξηση διαμορφώνεται σε 526 ευρώ.
11- Για εισόδημα 30.000 ευρώ ή καθαρές μηνιαίες αποδοχές 2.500 ευρώ το ετήσιο κέρδος είναι 676 ευρώ
Νίκος Ουρανός
Οικονομολόγος- Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ