Ο Ν 4670 2020 και η εφαρμογή του ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & Πίνακες

 Ο Ν 4670 2020 και η εφαρμογή του ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & Πίνακες
Τελευταία ενημέρωση 12/07/2021

 Πως εφαρμόζονται οι συντελεστές αναπλήρωσης  (βλέπε  πίνακα συντελεστών)

Α- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συνταξιούχοι μετά την 1 Οκτώβρη 2019
Ο υπολογισμός της σύνταξης έγινε απ’ ευθείας με τους νέους συντελεστές .

Β-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  :  Συνταξιούχοι από την 16 Μαίου 2016 μέχρι  31-Σεπτέμβρη 2019     
Η σύνταξή τους υπολογίστηκε με το ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και υπολογίζεται ξανά με το ν. ΒΟΥΡΤΣΗ .   
 Παράδειγμα:
 Συνταξιούχος του 2017, με σύνταξη βάσει του νόμου 4387/2016 ,  1.440 ευρώ, ανταποδοτική σύνταξη 1.055   και 384 ευρώ η εθνική.
ποσοστό αναπλήρωσης 37,10% (για 37 έτη και 20 μέρες ασφάλισης).
νέο ποσοστό αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση)  είναι 42,44 %.
• Η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.590 ευρώ, εκ των οποίων 1.206 ευρώ η ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ η εθνική.

 Ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση 150 ευρώ μικτά, ενώ μετά τις κρατήσεις και το φόρο η καθαρή αύξηση είναι 110 ευρώ.
α. Έως 30/09/2019 τα 37 έτη και 20 μέρες ασφάλισης αντιστοιχούν σε ποσοστό αναπλήρωσης 37,20% (βλέπε πίνακα συντελεστων)και υπολογίζεται ως εξής:
Από 36,01 έως 37 το τελικό ποσοστό είναι: 37,2%
Για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365, άρα 20/365
Από 37,01 έως 38 το ποσοστό είναι 1,80%. Επομένως:
37,2% + (20/365) x 1,80% = 37,2% + 0,036% = 37,20%

β. Από 01/10/2019 τα 37 έτη και 20 μέρες ασφάλισης αντιστοιχούν σε ποσοστό αναπλήρωσης 42,41% και υπολογίζεται ως εξής:
Από 36,01 έως 37 το τελικό ποσοστό είναι: 42,36%
Για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365, άρα 20/365
Από 37,01 έως 38 το ποσοστό είναι 2,55%. Επομένως:
42,36% + (20/365) x 2,55% = 42,36% + 0,049% = 42,41

Γ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Συνταξιούχοι πριν την 16 Μαίου 2016 
Έγινε υπολογισμός με το Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και  θα γίνει νέος με το ν.ΒΟΥΡΤΣΗ. Ο υπολογισμός θα γίνει όπως ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση για να πάρει αύξηση ο συνταξιούχος πρέπει να μηδενίση την προσωπική διαφορά . 
Παράδειγμα:
Υποστράτηγος του 2010,με 38 έτη και 8 ημέρες, με συντάξιμες αποδοχές 3.081, με σύνταξη βάσει του νόμου 4387/2016 ,  1752 ευρώ, ανταποδοτική σύνταξη 1.341  και 384 , η εθνική.
Προσωπική διαφορά έχει 107 ευρώ
 νέο ποσοστό αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020 (νόμος Βρούτση)  είναι 44,96 % και συντελεστής 2,55%.
• Η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη είναι 1.930 ευρώ, εκ των οποίων 1.546 ευρώ η ανταποδοτική σύνταξη και 384 ευρώ η εθνική.
 Ο συνταξιούχος παίρνει αύξηση 180 ευρώ μικτά, ενώ μετά τις κρατήσεις και το φόρο η καθαρή αύξηση είναι 135 ευρώ. 
Η αύξηση είναι 180-107 =73 ευρώ και καθαρή 41 ευρώ, Αναδρομικά από 1-10-2019
 
α. Έως 30/09/2019  : ποσοστό αναπλήρωσης 39,20%  και συντελεστής 1,81%, ως εξής:
Για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365, άρα 
Έχω  :39,% + (08/365) x 1,82% = 39,2% + 0,036% = 39,20%
 
β. Από 01/10/2019 :ποσοστό αναπλήρωσης  44,92 και συντελεστής 2,55, ως εξής:
Για τους μήνες διαιρώ διά 12 και για τις ημέρες διά 365, άρα
Έχω :44,92% + (08/365) x 2,55% = 44,92% + 0,036% = 44,96 
 
Αντίθετα μειώσεις θα δουν ,όσοι έχουν πάνω από (40 ) χρόνια  και περισσότερες όσοι έχουν πάνω από (45) χρόνια ασφάλισης,επειδή ο συντελεστής αναπλήρωσης , πίνακας 2 του αρθ. 24 του ν.4670/2020 , από  (2%), μειώνεται σε (0,50%). 
Επίσης μειώσεις θα δουν ,( αρθ. 32 (ʼρθρο 36Α παρ. 5)   του ιδίου νόμου,  όσοι έχουν πάνω από 45 χρόνια και υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες, με μείωση  ποσοστού  αναπλήρωσης, από (2%) σε (1,5%). Αδικία του νόμου.
 
Η μεγαλύτερη όμως αδικία είναι η κατάργηση των τριών χρόνων ΚΟΝΔΥΛΗ, η οποία επιφέρει τεράστιο πλήγμα στους χαμηλόβαθμους Αποστράτους.
 
 Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ
 Μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε τον πίνακα