Το TaxisNet γίνεται my AADE

 Το TaxisNet  γίνεται my AADE
Τελευταία ενημέρωση 19/09/2021

 Το TaxisNet  γίνεται my AADE Από   16/9/2021 ,   στο gov.gr,   η   νέα   ψηφιακή   πύλη   της   Ανεξάρτητης   Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι myAADE. Το   νέο   σύγχρονο   λογισμικό   ,με   ευκολότερη   διαχείριση   εκτελεί 250 συναλλαγές. Οι πολίτες μπορούν :

Να   έχουν   πρόσβαση   σε   όλες   τις   ψηφιακές   εφαρμογές   της ΑΑΔΕ (δηλώσεις φόρων, ρυθμίσεις, φορολογία ακινήτων και οχημάτων,ηλεκτρονικά βιβλία myDATΑ, κλπ), 
Να διαχειριστούν τον λογαριασμό και τα στοιχεία επικοινωνίας τους,
Να μεταβάλλουν στοιχεία της επιχείρησής τους
Να δουν τις οφειλές, πληρωμές και τις επιστροφές και να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τις οφειλές τους 
Να αποκτήσουν ΑΦΜ και κλειδάριθμο 
Να   υποβάλλουν   τα   αιτήματά   τους ψηφιακά   προς   την   αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (πιλοτική λειτουργία)
Να   κλείσουν   ψηφιακά   ραντεβού με   υπάλληλο   της   αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ