2009 Ομιλία Κ. Προέδρου Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για τα 10 ετη

2009 Ομιλία Κ. Προέδρου Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για τα 10 ετη
Τελευταία ενημέρωση 04/04/2017

Αθήνα 4 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ομιλία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Νικολάου Κουτρουμπή

Κύριε,
Το έτος 2009 είναι αφιερωμένο στα δέκα χρόνια λειτουργίας της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας.
Με την εκδήλωση μας αυτή, θέλουμε να τιμήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι εργάσθηκαν για την δημιουργία και ανάπτυξη του Ανωτάτου συνδικαλιστικού οργάνου των αποστράτων, τόσο σε επίπεδο Ομοσπονδίας, όσο και σε επίπεδο Συνδέσμων, αλλά και εκείνους οι οποίοι αναγνώρισαν την προσπάθεια μας και μας συμπαραστάθηκαν. Και εννοώ τους εν ενεργεία συναδέλφους και κυρίως τις ηγεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης επιθυμούμε να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες που ανέπτυξε η Ομοσπονδία και οι Σύνδεσμοι που ανήκουν σ' αυτή σε όλους τους τομείς.
Είναι γνωστό ότι, οι Ένοπλες Δυνάμεις με νομοθετική ρύθμιση, από χρόνια είχαν ιδρύσει τις Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών και μάλιστα με την υπόσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Στις Ενώσεις αυτές, καθίσταντφμέλη χωρίς άλλη διαδικασία, όλοι οι αποστρατευόμενοι Αξιωματικοί. Ειδικότερα στην ΕΑΑΣ καθίσταντο μέλη και όλοι οι απόστρατοι της Χωροφυλακής και μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, όσοι εκ των αποστρατευομένων είχαν εταιρική σχέση με το Μ.Τ.Σ. Για την αντιμετώπιση των δαπανών λειτουργίας των Ενώσεων αυτών, έχουν νομοθετικά, εξασφαλισθεί πηγές χρηματοδοτήσεως.

Στα Σώματα Ασφαλείας, δεν είχε ληφθεί καμία μέριμνα για τους εν αποστρατεία.
Στο χώρο της Χωροφυλακής, σε ορισμένες πόλεις, οι κατωτέρων βαθμών οπλίτες, είχαν διαγνώσει την ανάγκη του συνδικαλισμού και είχαν συστήσει Σωματεία αποστράτων με διάφορες επωνυμίες, αλλά χωρίς οποιοδήποτε δεσμό μεταξύ τους.
Οι Αξιωματικοί, μετά από την κατάργηση του Σώματος της Χωροφυλακής το 1984 συνέστησαν Συνδέσμους Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
 
Στην Αστυνομία Πόλεων αντίστοιχα, είχαν ιδρυθεί στην Αθήνα, η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων.
Σε όλες τις περιπτώσεις επρόκειτο για Σωματεία ιδιωτικού δικαίου, η λειτουργία των οποίων διέπονταν από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα..

Είναι γνωστό ότι, η σύσταση και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων, οποιασδήποτε μορφής έχει αναγνωρισθεί ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών, ο δε συνδικαλισμός, αποτελεί ένα από τους πυλώνες της δημοκρατίας.
Ειδικότερα στην εποχή μας, όπου οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, συνθλίβουν και απομονώνουν τα άτομα, η συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικούς φορείς, αποτελεί διέξοδο και μέσο εκφράσεως, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα διεκδικήσεως των δικαιωμάτων τους και βελτιώσεως της οικονομικής και κοινωνικής τους θέσεως.
Ειδικότερα σ' ότι μας αφορά, η δημιουργία Συνδέσμων, εκτός όλων των άλλων, ικανοποιεί την ανάγκη της επικοινωνίας και της διατηρήσεως των δεσμών και σχέσεων που δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν, μέσα σε ειδικές συνθήκες εργασίας και προσφοράς στα Σώματα Ασφαλείας. Σχέσεις οι οποίες έχουν ξεχωριστό χαρακτήρα, έναντι όλων των άλλων.

Με αυτά τα δεδομένα, κρίναμε ότι οι υφιστάμενοι Σύλλογοι αποστράτων θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία ενός γενικότερου και ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο θα είχε τα δικά του χαρακτηριστικά και θα βασιζόταν σε αρχές και αξίες που προσιδιάζουν στην ιδιότητα των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Για να μπορέσει όμως να ευδοκιμήσει αυτή η ιδέα, έπρεπε να υπάρξει ένα κεντρικό όργανο, το οποίο θα αποτελούσε το συνδετικό κρίκο και θα είχε την ικανότητα και την δυνατότητα, να ενημερώνει και να κατευθύνει όλους τους Συνδέσμους και δι' αυτών όλους τους αποστράτους. Να αποτελεί ένα κέντρο επικοινωνίας και συντονισμού.

Το εγχείρημα είχε τις δυσκολίες του. Και αυτές οι δυσκολίες προέρχονταν από δύο βασικούς παράγοντες, εκ των οποίων ο καθένας είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Πρώτον, η διάσταση που είχε καλλιεργηθεί στην ενέργεια και ακολουθούσε το προσωπικό και στην αποστρατεία, μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων. Η σύμπραξη ήταν εξόχως δυσχερής. Δεύτερον, η προέλευση των αποστράτων από διάφορα Σώματα Ασφαλείας, πρώην Χωροφυλακή, πρώην Αστυνομία Πόλεων και βεβαίως την Ελληνική Αστυνομία.
 
Η φιλοσοφία της Ομοσπονδίας, απέρριπτε αυτές τις διακρίσεις και έθετε ως κοινό παρονομαστή για όλους, προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτή, την ιδιότητα του εν αποστρατεία. Με βάση την αρχή αυτή, όλοι ανεξαρτήτως βαθμού αποστρατείας και Σώματος προελεύσεως, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στους Συνδέσμους ισότιμα. Με το ίδιο σκεπτικό, μέλη της Ομοσπονδίας θα μπορούσαν να γίνουν Σύνδεσμοι και Ενώσεις, ανεξάρτητα από το Σώμα Ασφαλείας που υπηρέτησαν τα μέλη τους.
Με αυτά τα δεδομένα, μετά από πολλές προσπάθειες και χρονοβόρες συσκέψεις και συνεννοήσεις, το 1999 ιδρύθηκε η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας και δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την κάλυψη ενός κενού που υπήρχε για πολλά χρόνια.
Να σημειωθεί, ότι στο Καταστατικό, έγινε πρόβλεψη συμμετοχής και εκπροσωπήσεως στην Ομοσπονδία και των Ενώσεων Αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, με τη λογική ότι έχουμε τα ίδια συνδικαλιστικά ενδιαφέροντα. Η σύμπραξη αυτή σε επίπεδο Ομοσπονδίας δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε ότι όταν ωριμάσουν οι συνθήκες οι Ενώσεις αυτές θα συμπορευθούν.

Είναι γεγονός, ότι η συναισθηματική φόρτιση που υπήρχε από την κατάργηση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζουν και σήμερα να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αποστράτων που υπηρέτησαν στη Χωροφυλακή και την Αστυνομία Πόλεων. Η πραγματικότητα όμως μας υπαγορεύει να βλέπουμε προς τα εμπρός^προς το μέλλον. Διότι το μέλλον ανήκει στους προερχομένους από την Ελληνική Αστυνομία. Τα υπόλοιπα Σώματα αποτελούν ιστορία και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται, με τον επιβαλλόμενο βέβαια σεβασμό και ευλάβεια. Η εμμονή στις παλιές διακρίσεις ιδίως ( Χωροφυλακή-Αστυνομία Πόλεων) είναι αναχρονιστική και δρα διχαστικά.

Η ανάπτυξη τόσο στον οργανωτικό τομέα όσο και στον τομέα των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, ήταν ραγδαία.
Η Ομοσπονδία έτυχε της καθολικής αναγνωρίσεως. Όλες σχεδόν οι Ενώσεις και οι Σύνδεσμοι που λειτουργούσαν, σε διάφορους νομούς, αποδέχθηκαν τις αρχές του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και προσχώρησαν σ' αυτή, ενώ ιδρύθηκαν και νέοι υπό την καθοδήγηση της. Σήμερα οι Σύνδεσμοι που ανήκουν στην Ομοσπονδία ανέρχονται σε 43 και οι πλείστοι από αυτούς λειτουργούν στις πρωτεύουσες των νομών και έχουν ως μέλη αποστράτους όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, (Χωροφυλακής,    Αστυνομίας    Πόλεων,    Ελληνικής Αστυνομίας
 
Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού Σώματος) που διαμένουν στο νομό.
Όλα δε τα μέλη χωρίς διάκριση, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες. Με άλλα λόγια &ι στόχοι της Ομοσπονδίας για ενοποίηση των αποστράτων όλων των Σωμάτων Ασφαλείας έγινε πραγματικότητα.
Η Ομοσπονδία με την συμβολή μελών της, αγόρασε ιδιόκτητα Γραφεία τα οποία εξόπλισε με όλα τα σύγχρονα μέσα λειτουργίας .

Για την επικοινωνία και την ενημέρωση των μελών, εκδίδεται η Εφημερίδα ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, η οποία αποστέλλεται σε 10.500 συνδρομητές, ανά δίμηνο. Να σημειωθεί ότι η Εφημερίδα συντάσσεται και εκδίδεται αποκλειστικά από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Στην επιτυχία αυτή βοήθησε πολύ η αναγνώριση και συμπαράσταση της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και η κατανόηση που επιδεικνύουν όλα τα στελέχη του Σώματος.
Η ικανοποίηση των αιτημάτων μας για την ίδρυση στο Αρχηγείο Τμήματος Ενημερώσεως και Εξυπηρετήσεως Αποστράτων και για την καθιέρωση Ημέρας Τιμής για τους Αποστράτους, αποτέλεσε τη Λυδία λίθο της συνεργασίας μεταξύ Αποστράτων και εν ενεργεία.

Θεωρείται μεγάλο, επίσης επίτευγμα η ευρεία αναγνώριση, όχι μόνο της Ομοσπονδίας αλλά και των Συνδέσμων και μέσω αυτών των αποστράτων γενικότερα. Η αναγνώριση αυτή και η εκτίμηση από την κοινωνία, των δυνατοτήτων και ικανοτήτων των αποστράτων να συμμετέχουν και να προσφέρουν , σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, είχε ως αποτέλεσμα οι απόστρατοι να βρουν τη θέση που τους ανήκει και να συμμετέχουν σε όλες τις εθνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνονται, στην επικράτεια και σε όλα τα επίπεδα.
Η Ομοσπονδία άνοιξε το δρόμο για επικοινωνία με όλους τους πολιτειακούς, θρησκευτικούς, κυβερνητικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και λοιπούς φορείς. Στην περιφέρεια οι Σύνδεσμοι απέκτησαν κύρος, διαμόρφωσαν νέο ύφος και άνοιξαν νέες προοπτικές δράστη ριοποιήσεως.

Οι βασικοί στόχοι της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το Καταστατικό εκτός από την περιφρούρηση των οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των αποστράτων, είναι και η ανάδειξη της προσωπικότητας τους και η προβολή των γνώσεων, των εμπειριών, των ικανοτήτων και των αρχών και αξιών που τους διέπουν. Η υπεράσπιση της ιστορίας των Σωμάτων Ασφαλείας και η προστασία των μνημείων πεσόντων. Επίσης είναι η σύσφιγξη των σχέσεων τους με τους εν ενεργεία και η ηθική
 
συμπαράσταση τους για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους. Η εκπλήρωση των σκοπών και των στόχων αυτών, επιδιώκεται με την ανάπτυξη αντίστοιχων δραστηριοτήτων, σε όλους τους χώρους και σε όλα τα επίπεδα.

Η Ομοσπονδία έχει ως κορυφαίο όργανο διοικήσεως το Πανελλήνιο Συνέδριο των μελών της, το οποίο συνέρχεται μία φορά το χρόνο. Στο Συνέδριο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία. Δεν είναι ούτε μοιάζει με Γενική Συνέλευση ενός Σωματείου. Οργανώνεται με κάθε σοβαρότητα και επισημότητα και διέπεται από αρχές και αξίες που εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο πολιτισμού και ευπρέπειας. Είναι ανοικτό σε όλους και καλούνται σ' αυτό εκπρόσωποι των αρχών και φορέων αλλά και προσωπικότητες της πόλεως στην οποία συνέρχεται.
Μέσα από τα Συνέδρια, εκτός από τα εσωτερικά θέματα της Ομοσπονδίας και των Συνδέσμων, αναδεικνύονται και συζητούνται
θέματα που έχουν σχέση με την κοινωνία, τον πολιτισμό, την πατρίδα και την καθημερινότητα των πολιτών. Τα βασικότερα θέματα που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα, στα Συνέδρια είναι: Ο εθελοντισμός, Η προστασία της νεότητας, η καταπολέμηση των ναρκωτικών, η εγκληματικότητα των ανηλίκων, η παγκοσμιοποίηση, η Αστυνομία ως προστάτης και φρουρός των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και άλλα. Ομιλητές σε όλες τις περιπτώσεις ήταν διακεκριμένοι επιστήμονες. Επίσης έχουν συζητηθεί τα
θέματα: α) Της δυνατότητας υπαγωγής της Ομοσπονδίας υπό την αιγίδα του  β) Η δημιουργία στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων Λεσχών Ελληνικής Αστυνομίας με συμμετοχή των αποστράτων γ) Η ίδρυση Ινστιτούτου μελετών, για θέματα Ελληνικής Αστυνομίας και δ) Η κράτηση της συνδρομής των μελών από το ΤΕΑΠΑΣΑ.
Όπως προαναφέρθηκε, βασικός στόχος της Ομοσπονδίας ήταν και παραμένει η εξάλειψη ή έστω η άμβλυνση των αντιθέσεων που εμφανίζονται μεταξύ των Αξιωματικών και Αστυνομικών υπαλλήλων ή Αξιωματικών και οπλιτών για την Χωροφυλακή παλιότερα. Δυστυχώς η νομική αυτή διάκριση, που είναι φαινόμενο της ιεράρχησης των βαθμών και των θέσεων, καταλήγει σε διάσταση, με λυπηρές συνέπειες. Αυτό το φαινόμενο, είναι δυστυχώς εμφανές και σήμερα, μέσα στην Αστυνομία μεταξύ των εν ενεργεία.
Είναι λυπηρό, ότι δεν έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε την εσωτερική συνοχή, που υπαγορεύεται από την υπηρεσιακή ιεραρχία μέσα στην οποία κάθε ένας ανάλογα με-τον βαθμό του, κατέχει διακεκριμένη θέση με δικαιώματα και ευθύνες^Ι^ Καθορίζονται αυστηρώς από τους Κανονισμούς που διέπουν τα Σώματα Ασφαλείας. Αποτελεί φαινόμενο παθογένειας η εκτροπή από την ιεραρχική τάξη και αυτό το βλέπουμε καθημερινώς.
Εμείς κατορθώσαμε να εντάξουμε όλους σε κοινούς φορείς. όλων των βαθμών στην ίδια Λέσχη.
Πιστεύουμε ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί και πιο αποτελεσματικοί και αυτό το νιώθουμε στην καθημερινότητα μας. Ενωμένοι μπορούμε να εκπληρώσουμε καλύτερα το στόχο μας και να επιλύσουμε τα προβλήματα μας, αλλά και να είμαστε πιο αξιόπιστοι και πιο αποτελεσματικοί στη συμπαράσταση μας προς τους δοκιμαζόμενους εν ενεργεία συναδέλφους.
Χάρη σε αυτή την ενοποίηση και την κίθ*¥η εμφάνιση και δράση των αποστράτων, η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον την δυνατότητα να επικοινωνεί και να συνδιαλέγεται με υπεύθυνους φορείς, σε όλη την Ελλάδα, να συνεργάζεται μαζί τους, να ανταλλάσσει απόψεις και να λαμβάνει μέτρα για το καλό και των δύο πλευρών. Μαζί με τους αποστράτους και τις οικογένειες τους, διευρύνεται ο κοινωνικός χώρος της Αστυνομίας. Οι απόστρατοι μπορούν, ως δραστήριοι πολίτες να επηρεάζουν την κοινωνία και να καλλιεργούν κλίμα εμπιστοσύνης, κατανοήσεως και συμπαραστάσεως προς την αστυνομία. Πρέπει και μπορούν σε συνεργασία με τους εν ενεργεία, να αντισταθούν και να ανατρέψουν τις ασύστατες, κάθε φορά θεωρίες περί διαλυμένης δήθεν Αστυνομίας και άλλους αφορισμούς που μειώνουν το κύρος και επηρεάζουν την απόδοση και αποτελεσματικότητα της. Εμείς από πολλά χρόνια έχουμε προτείνει τα σοβαρά θέματα της Αστυνομίας, τα οποία ενέχουν πολιτική σκοπιμότητα, να αντιμετωπίζονται από διακομματική Επιτροπή, ώστε να υπάρχει κοινή πολιτική στάση έναντι της Αστυνομίας και να μην απαξιώνεται το έργο της για κομματικούς λόγους.
Στα πλαίσια αυτά, σήμερα οι απόστρατοι αισθάνονται πολύ κοντά στους εν ενεργεία συναδέλφους τους και στέκονται δίπλα τους στον καθημερινό αγώνα που δίνουν με κινδύνους και θυσίες, για την τήρηση της τάξεως και της κοινωνικής ειρήνης.
Πέρα από την ηθική συμπαράσταση, η Ομοσπονδία παρεμβαίνει με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα, δια του τύπου, στηλιτεύοντας τις υπερβολές αλλά και τις εσκεμμένες και σκόπιμες προσβολές και συκοφαντίες κατά της Αστυνομίας.
Θεωρούμε χρέος μας, να προβάλλουμε στην κοινωνία μας, το άλλο πρόσωπο του Αστυνομικού. Να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες ευαισθησίες του. Τη φιλοσοφία του για τη ζωή και την κοινωνία. Να άρουμε την παρεξήγηση και την σύγχυση που δημιουργείται, από την άσκηση άδικης κριτικής και ηθελημένης διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και συκοφαντήσεως των αστυνομικών. Οι   εκτροπές που καταγράφονται ενίοτε από ορισμένους αστυνομικούς, ασφαλώς   αποτελούν αδυναμία, όμως σε καμιά περίπτωση δεν καταργούν τον κανόνα.
Σε ότι αφορά τους αποστράτους, η προσπάθεια μας συνίσταται στην ενεργοποίηση τους μέσα από τους συλλογικούς φορείς. Στην έξοδο τους από την απομόνωση ή τη μοναχική τους πορεία. Να διατηρήσουν και υπό τη νέα τους ιδιότητα το αίσθημα της κοινωνικής και εθνικής ευθύνης και το πνεύμα της διαρκούς προσφοράς. Να διατηρήσουν το χαρακτήρα του υπεύθυνου πολίτη, που νοιάζεται για ότι γίνεται γύρω του και δεν μένει απαθής. Να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, την πείρα τους και τις αρχές και αξίες που απέκτησαν και να τα μεταλαμπαδεύσουν στην κοινωνία. Να πονούν και να ενδιαφέρονται για τους εν ενεργεία συναδέλφους τους. Γι αυτό κάνω έκκληση σε όλους τους εν αποστρατεία όλων των βαθμών και κυρίως εκείνο>ν5που αξιώθηκαν να τιμηθούν με ανώτατα αξιώματα, να συστρατευθούν και να γίνουν μέλη των Συνδέσμων του τόπου διαμονής τους, για να συνεχίσουν την προσφορά τους προς την κοινωνία και κυρίως στην Ελληνική Αστυνομία.
Στο διάστημα των δέκα ετών δράσεως της Ομοσπονδίας, έγιναν πολλά. Απομένουν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Εμείς είμαστε υπερήφανοι διότι αγωνισθήκαμε για τη δημιουργία ισχυρών βάσεων επί των οποίων οι νεότεροι, αναπόσπαστοι και απαλλαγμένοι από τις παλιές νοοτροπίες, θα μπορέσουν να οικοδομήσουν καινούργιες επάλξεις για σημαντικότερες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες. Λεν .θα σας κουράσω άλλο.
Τη δράση της Ομοσπονδίας και των Συνδέσμων αποστράτων, στη δεκαετία που πέρασε, επιχειρήσαμε να απεικονίσουμε στην Επετηρίδα 1999-2009 που εξέδωσε η Ομοσπονδία. Εκεί ο αναγνώστης θα βρει όλα τα στοιχεία που συνιστούν τις επί μέρους δράσεις της Ομοσπονδίας σε όλους τους τομείς. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες ατέλειες, όμως παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία και το βασικότερο, αποτελεί ένα πλαίσιο δράσεως που μπορεί να αποβεί χρήσιμο για ενημέρωση και περαιτέρω διεύρυνση.
Να μου επιτραπεί στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσω από την καρδιά μου,όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους που διατέλεσαν και αυτούς που συνεχίζουν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, για την πίστη τους στο συνδικαλιστικό μας κίνημα και για την πολύτιμη προσφορά τους.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε προς τις ηγεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τα στελέχη της για την συμπαράσταση τους στην προσπάθεια μας.