Παρακράτηση από Τραπεζικά ιδρύματα εμβάσματος 2 εως4 ευρώ στο μέρισμα ΜΤΣ μηνός Φεβρουαρίου 2018

Παρακράτηση από Τραπεζικά ιδρύματα εμβάσματος 2 εως4 ευρώ στο μέρισμα ΜΤΣ μηνός Φεβρουαρίου 2018
Τελευταία ενημέρωση 05/02/2018

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
            Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                                                                                                              Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2018
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Παρακράτηση από Τραπεζικά ιδρύματα εμβάσματος 2 – 4 ευρώ στο μέρισμα μηνός Φεβρουαρίου 2018 Μ.Τ.Σ.
 
Σας ενημερώνουμε μετά από διατυπωθέντα παράπονα μελών και μερισματούχων Μ.Τ.Σ. για το εν θέματι αντικείμενο ότι η Ομοσπονδία μας σε τηλεφωνική επικοινωνία της, σήμερα 30-01-2018 με τον Γενικό Δ/ντη του Μ.Τ.Σ., μας γνωστοποίησε ότι είναι σε γνώση του Μ.Τ.Σ. η ανωτέρω παρακράτηση του ποσού 2 έως 4 ευρώ ( ανάλογα το πιστωτικό ίδρυμα ) που έγινε στα μερίσματα του μηνός Φεβρουαρίου 2018.
Το Μ.Τ.Σ. διερευνά την υπόθεση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Παράλληλα θα καταβάλει προσπάθεια στο μέρισμα του μηνός Μαρτίου να πιστωθεί σε ένα έκαστο εξ’ ημών το παρακρατηθέν ποσόν.
 
                            Ο               Ο
             Γεν. Γραμματέας      Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ