46.Το ΦΕΚΒ 891 της 25-2-2022 μέτρα covid 19 έως ώρα 06:00 έως και 8/3/2022

46.Το ΦΕΚΒ 891 της 25-2-2022 μέτρα covid 19 έως ώρα 06:00 έως και 8/3/2022
Τελευταία ενημέρωση 05/03/2022

 Το ΦΕΚΒ 891 της ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 καιώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ