53.ΦΕΚ-Β 2676 από 31-5-2022 ΜΕΤΡΑ COVID 19 apo 1-6-2022 evs 15-6-2022

53.ΦΕΚ-Β 2676 από 31-5-2022 ΜΕΤΡΑ COVID 19 apo 1-6-2022 evs 15-6-2022
Τελευταία ενημέρωση 01/06/2022

 Δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ-Β 2676 από 31-5-2022 Η Υπουργική απόφαση  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 και
ώρα 06:00.
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ