56.Παράταση της ΦΕΚΒ 3367 απόφαση ΜΕΤΡΑ COVID -19 έως 15-7-2022

56.Παράταση της ΦΕΚΒ 3367 απόφαση ΜΕΤΡΑ COVID -19 έως 15-7-2022
Τελευταία ενημέρωση 02/08/2022

 ΦΕΚ 3734  14-7-2022 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
38083/30.6.2022 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 3367).