58.Το ΦΕΚΒ 4088 απο 30-7-2022 παράταση των μέτρων COVID-19 έως 1-9-2022

58.Το ΦΕΚΒ 4088 απο 30-7-2022 παράταση των μέτρων COVID-19  έως  1-9-2022
Τελευταία ενημέρωση 02/08/2022

 Στο ΦΕΚΒ 4088 Β απο 30-7-2022 δημοσιεύτηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολοτης Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00. (ΦΕΚΒ 3891 απο 23-7-2022) Βλέπε στην ιστοσελίδα μας 

Πατήστε εδώ για το ΦΕΚ