Ενημέρωση για ενέργειες μελών μας στους οποίους επιδίδεται απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ενημέρωση για ενέργειες μελών μας στους οποίους επιδίδεται απόφαση  του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τελευταία ενημέρωση 12/03/2018

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
  Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253                                                         
 
Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας                 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
 Αντιστράτηγος ε.α.
                                                                                                                            Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
 
Αρ. Πρωτ: 1105                                                                  ΠΡΟΣ:
                                                    Τους Συνδέσμυς – Ενώσεις (ως ο πίνακας αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: « Έντυπο – Αίτηση προς ΕΦΚΑ/Γ.Λ.Κ./ 44η Διεύθυνση περί εκτέλεσης απόφασης ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου»
Ανακοινώνουμε σε όλα τα μέλη των Συνδέσμων – Ενώσεων ότι στα μέλη μας επιδίδονται από αρμόδιο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(π.χ.0094/2017, 0032/2018 κ.α. )  του ΙΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία γίνεται δεκτή η έφεση που έχει υποβληθεί σε αυτό και ακυρώνει τις πράξεις της Διεύθυνσης Κανονισμού και εντολής πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. . Η ανωτέρω απόφαση του Ε.Σ. έκρινε ανίσχυρες τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 γιατί είναι αντίθετες προς τις ισχύουσες συνταγματικές διατάξεις και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο του ΕΣΔΑ.
Στην απόφαση επισυνάπτεται- επιστρέφεται  και το παράβολο των 20 ευρώ , που είχε καταθέσει ο εφεσιβάλλων με την έφεσή του , το οποίο πρέπει να το καταθέσει με φ/ο της απόφασης στη Δ.Ο.Υ. της κατοικίας προκειμένου εισπράξει όλο το ποσόν των 20 ευρώ. 
Επίσης κοινοποιείται η ανωτέρω ως παράδειγμα απόφαση,όπως και οι άλλες  ,  η οποία αποστέλλεται με έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου/ ΙΙΙ Τμήμα στο Γ.Λ.Κ./ 44η Διεύθυνση Συντάξεων προκειμένου αυτό ενεργήσει σχετικά για την υλοποίηση της απόφασης.
Η Ομοσπονδία μας δια του Νομικού της Συμβούλου συνέταξε και αποστέλλει στους Συνδέσμους – Ενώσεις έντυπο αίτησης με θέμα την εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης προκειμένου διακοπεί άμεσα η μείωση της σύνταξης μας που επιβλήθηκε από 01/08/2012 συνεπεία των διατάξεων του Ν.4093/2012 και της κατόπιν αυτών σχετικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, διά του Γ.Λ.Κ. .
Το ανωτέρω έντυπο – αίτηση θα διατίθεται από τους Συνδέσμους – Ενώσεις στα μέλη τους. 
Με εκτίμηση
 
 
                         Ο                                           Ο
             Γεν. Γραμματέας                                     Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                           ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                             Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ