Ανακοίνωση για ΒΟΕΑ

Ανακοίνωση για ΒΟΕΑ
Τελευταία ενημέρωση 03/04/2015


Τα δικαιούχα του ΒΟΕΑ τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλλει στο ΜΤΣ τις σχετικές αιτήσεις τους για τη λήψη της εν λόγω παροχής από την 1η Φεβρουαρίου 2009 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2009 και δεν έχουν αποστείλει μέχρι σήμερα στο Ταμείο Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων, παρακαλούνται όπως ανταποκριθούν άμεσα, καθόσον δεν θα πιστωθούν οι Τραπεζικοί τους Λογαριασμοί.
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ