Απελευθέρωση της 'Αρνισσας 5-11-1912

Απελευθέρωση της 'Αρνισσας 5-11-1912
Τελευταία ενημέρωση 06/11/2015

Μετά από αγώνα δύο ημερών, η VΙ Μεραρχία εκδιώκει τους Τούρκους και εισέρχεται στην ʼρνισσα της Έδεσσας την .
05/11/1912. Σημαντική ημέρα γιατί έγινε η τελική μάχη στο λεκανοπέδιο της 'Αρνισσας ('Οστροβο). Η μάχη ήταν αποφασιστικής και καθοριστικής σημασίας , για την περαιτέρω νικηφόρα προέλαση του Ελληνικού Στρατού προς την Δυτική Μακεδονία (Αμύνταιο - Φλώρινα -Καστοριά ). Διεξήχθη απο τις μεσημβρινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου στα υψώματα Ν.Α. της ʼρνισσας απο τις δυνάμεις της Μεραρχίας (18ο Σύνταγμα Πεζικού και 1ο Σύνταγμα Ευζώνων ) ενατίον πολυάριθμων Τουρκικών Δυνάμεων (5 τάγματα πεζικού και 1 πυροβολαρχία ) και έιχε νικηφόρο για τον Ελληνικό Στρατό απότέλεσμα τις πρωινές ώρες της 5-11-1912  ..Προς τιμήν των τριών στρατιωτών που πολέμησαν στη μάχη αυτή αλλά και όλων όσων πολεμιστών από όλη την Ελλάδα αγωνιστήκαν και έχασαν την ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και αργότερα ανηγέρθη μνημείο
Οι πεσόντες και τιμηθέντες εξ ονόματος όλων αυτών:
Στρατιώτης Αλεξανδρόπουλος Γ. Ιωάννης από Κωνσταντίνοι Μεσσηνίας
Στρατιώτης ΚΑΡΑΤΖΑΣ Κ. Ανδρέας από την Ερμούπολη Σύρου
Στρατιώτης ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ Ν. Βασίλειος από το Δράμεση Ευβοίας