Απελευθέρωση των Αγίων Σαράντα 24/11/1912

Απελευθέρωση των Αγίων Σαράντα 24/11/1912
Τελευταία ενημέρωση 23/11/2015

Ελληνικό απόσπασμα από δύο τάγματα πεζικού και μία πυροβολαρχία αποβιβάζεται τους Αγίους Σαράντα της Βόρειας Ηπείρου και απελευθερώνει την πόλη. Επειδή, όμως, δέχεται εχθρική πίεση και βρίσκεται σε δυσχερή θέση, αναγκάζεται, στις 28 Νοεμβρίου 1912, να αποχωρήσει και να μεταφερθεί στην Κέρκυρα.