Απόφαση του Σ.τ.Ε. 2022 για τους συνταξιούχους του Ιδιωτικού τομέα -Επικουρικές και δώρα

Απόφαση του Σ.τ.Ε. 2022 για τους συνταξιούχους του Ιδιωτικού τομέα -Επικουρικές και δώρα
Τελευταία ενημέρωση 01/07/2022

Οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται να λάβουν αναδρομικά τις περικοπές των κύριων συντάξεων τους για το 11μηνο από 11.6.2015 έως 11.5.2016 -όταν και ψηφίστηκε ο νόμος «Κατρούγκαλου»-ανεξάρτητα εάν έχουν προσφύγει στα δικαστήρια ή όχι.
Για τις περικοπές των επικουρικών συντάξεως και των δώρων – επιδόματος αδείας, αναδρομικά δικαιούνται μόνο όσοι είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι  31.7.2020.
Ειδικότερα
 Η Ολομέλεια του ΣτΕ με   τις 1403-1407/2022  ,αποφάσεις της κρίνοντας ότι είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση  Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η επιστροφή ποσών για περικοπές 11 μηνών σε κύριες συντάξεις και η απόσβεση των λοιπών αξιώσεων των συνταξιούχων για όσους δεν άσκησαν αγωγή έως 31.7.2020.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου,  «απορρίφθηκαν αιτήσεις ακυρώσεως σωματείων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα κατά της κοινής υπουργική απόφασης Φ.11321/35005/1528/13.10.2020 «επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα» κατά το σκέλος:
α)   προβλέπεται η επιστροφή σε όλους τους συνταξιούχους (ανεξαρτήτως αν είχαν ασκήσει ένδικα βοηθήματα ή όχι) ποσών που αντιστοιχούν σε μειώσεις μόνον των κύριων συντάξεων (μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις 2287-2288/2015 αποφάσεις του ΣτΕ) για χρονικό διάστημα 11 μηνών, από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, ενώ δεν προβλέπεται η επιστροφή ποσών που αντιστοιχούν σε περικοπές των επικουρικών συντάξεων και των επιδομάτων αδείας και εορτών,
β)   προβλέπεται η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε περικοπές κύριων συντάξεων αποσβέννυνται, σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 4 του ν. 4714/2020, όπως ισχύει, οι επιπλέον αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως την δημοσίευση του ν. 4387/2016, εφόσον, ως προς τις αξιώσεις αυτές, δεν υπήρχε εκκρεμής δίκη κατά τη  δημοσίευση του εν λόγω ν.  4714/2020 (31.7.2020). Οι διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ποσών που αντιστοιχούν μόνον  σε περικοπές κύριων συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και απόσβεση των αξιώσεων για επιπλέον ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές επικουρικών συντάξεων και καταργήσεις επιδομάτων εορτών και αδείας μόνον όμως για όσους δεν είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τη δημοσίευση τω ως άνω νόμου ( 31.7.2020),  αφορώσες  ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα αναγόμενο στο παρελθόν, δεν θεσπίζουν πάγιες περικοπές των συνταξιοδοτικών παροχών και, για το λόγο αυτό, δεν θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση ούτε θέτουν σε διακινδύνευση το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβιώσεως των συνταξιούχων, αλλά θεσπίζουν έκτακτο μέτρο δημοσιονομικού χαρακτήρα, το οποίο, ως εκ της φύσεώς του, δεν απαιτείται να συνοδεύεται από ειδική επιστημονική μελέτη».
Επιπλέον, το ΣτΕ έκρινε ότι «η ρύθμιση του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, με την οποία προβλέφθηκε η καταβολή στους συνταξιούχους των ποσών που αντιστοιχούν μόνο σε περικοπές κύριων συντάξεων (και όχι σε περικοπές επικουρικών συντάξεων ή καταργηθέντα επιδόματα εορτών και αδείας) δεν αντίκειται στην υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, δεν συνιστά παράβαση του δεδικασμένου και δεν αντίκειται σε άλλες διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος τις οποίες επικαλούνται οι αιτούντες».
 
Τι διεκδικούσαν οι συνταξιούχοι
- Τα καταργημένα δώρα των κύριων συντάξεων ήταν 800 ευρώ για όλους.
- Οι μειώσεις των επικουρικών που επιβλήθηκαν το 2012 σε όλους από το πρώτο ευρώ.
- Η κατάργηση των δώρων στις επικουρικές, που ήταν πλήρη το 2012. Με τα ποσά να φθάνουν τα 1.900 ευρώ για τους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ και των εμποροϋπαλλήλων του πρώην ΤΕΑΥΕΚ στα 2.350 ευρώ.
Γενικά:
-χαμένοι είναι 1,3 εκατομμύριο συνταξιούχοι που δεν είχαν ασκήσει αγωγές μέχρι την 31 Ιουλίου 2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ , έχουν αποσβεσθεί δια νόμου οι αξιώσεις τους για λόγους έκτακτους ανάγκης.
-σε «ομηρία» παραμένουν 350.000 περίπου συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα που είχαν ασκήσει αγωγές και θα συνεχίσουν τον δικαστικό αγώνα παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ επί των πιλοτικών αγωγών των ετών 2015, 2019, 2020.
Αν και πέρασαν τέσσερα χρόνια από τα μνημόνια οι δικαστές εφαρμόζουν τους μνημονιακούς νόμους  και εμμένουν στις μνημονιακές πρακτικές.
 
Οι συνταξιούχοι χάσαμε 120 δις και πληρώσαμε με αίμα τα μνημόνια.
Στον αντίποδα, ο δημόσιος τομέας πήρε 2,2 δις ,εκ των οποίων  600 εκατ. επιστράφηκαν ως φόροι!!
Καλούμε την Κυβέρνηση να δώσει τα δώρα και επικουρικά σε όλους τους συνταξιούχους.
Μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι οι υπουργοί απέτρεπαν να προσφεύγουν δικαστικά!!
 
Ο Υπουργός επικρατείας Κύριος  ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, σκόπιμα αγνοεί  :
-ότι πρόκειται για μνημονιακές βάναυσες περικοπές ,που το ίδιο το κόμμα του ως κυβέρνηση επέβαλλε
-ότι δεν είναι χάρη και παροχές αλλά ψίχουλα από τη ληστεία σε βάρος των συνταξιούχω

 
Γεραπετρίτης: Οι λόγοι που δεν θα δοθούν αναδρομικά σε συνταξιούχους που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM και ξεκινώντας από τη θέση αρχής ότι «η κυβέρνηση συμμορφώθηκε και συμμορφώνεται με κάθε απόφαση διοικητικών δικαστηρίων», εν συνεχεία θύμισε πώς προέκυψε το ζήτημα: «Το 2020 εκδίδεται απόφαση, η οποία αναγνωρίζει αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου. Η κυβέρνηση κρίνοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το σώμα των συνταξιούχων που έχει υποφέρει πολύ κατά τη διάρκεια των μνημονιακών περιόδων, έρχεται και εκτείνει την καταβολή των αναδρομικών σε όλους για τις κύριες συντάξεις, ακόμη και σε εκείνους που δεν είχαν προσφύγει». Συνεπώς, «μολονότι δεν υπήρχε απόφαση, αποδίδει τα αναδρομικά και στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα». Οι παροχές εκείνες «κόστισαν στο ελληνικό Δημόσιο το 2020 περίπου 1,4 δισ. Ως μη οφείλαμε από δικαστική απόφαση, ήλθαμε και επεκτείναμε σε όλους τους συνταξιούχους για τις κύριες συντάξεις».
 
Σήμερα, συνέχισε, εγείρεται το ζήτημα των επικουρικών συντάξεων και των δώρων. «Στη ρύθμιση του 2020 είχαμε πει σαφώς -και αυτό είναι καταγεγραμμένο εντός του νόμου- ότι αποδίδονται αυτές οι κύριες συντάξεις σε όλους […] δεν θα αποδοθούν οι επικουρικές και τα δώρα, ει μη μόνον σε εκείνους, οι οποίοι είχαν προσφύγει».
 
Ταυτοχρόνως, ο υπουργός Επικρατείας επικαλέστηκε και τη δικαστική απόφαση που δημοσιοποιήθηκε μόλις, και η οποία «αναφέρει ρητώς ότι η λογική της περικοπής των αναδρομικών για τις επικουρικές και τα δώρα ήταν ένα λογικό αντιστάθμισμα, επειδή σε αυτούς κατεβλήθησαν άμεσα όλα τα ποσά που αφορούσαν στις κύριες συντάξεις. Το δικαστήριο βρίσκει εύλογη και δίκαιη την τότε κρίση να καταβληθούν αυτά τα αναδρομικά ύψους 1,5 δισ. περίπου», ανέφερε επίσης. Η κυβέρνηση υπολόγισε εξάλλου ότι εάν έδινε επικουρικές και δώρα σε όλους, δηλαδή και σε εκείνους που δεν είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, τότε θα απαιτείτο ένα επιπλέον ποσό 2,5 δισ., σημείωσε κλείνοντας.
 
Να παραδεχτούμε:
 
-αποτελεί μια εξαιρετική εξέλιξη για το οικονομικό επιτελείο, το οποίο σε περίπτωση θετικής απόφασης επί των προσφυγών, θα καλείτο να αποδώσει στους συνταξιούχους ένα ποσό άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ,  κάτι που θα εκτροχίαζε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό. Τα αναδρομικά των επικουρικών για το 11μηνο υπολογίζονταν σε 720 εκατομμύρια και των δώρων πάνω από 1,8 δισ.ευρώ.
 
-αποτελεί ένα ακόμα χαστούκι στους συνταξιούχους
 
Μας κάνετε μεγάλη χάρη Υπουργέ!!!!
 
ΕΧΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΤΙ ΜΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ…

ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος 
μέλος Δ.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. Οικονομολόγος