ΒΟΕΑ δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Β 6694 23-12-2022 ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ

ΒΟΕΑ δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Β 6694 23-12-2022 ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Τελευταία ενημέρωση 30/12/2022

 Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ Β 6694 απο 23-12-2022 τροποποίηση της υπο στοιχεία 2412/Φ951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφαση των υφυπουργών Εθνικής ʼμυνας και οικονομικών Βοήθηκα Οικογενειακής ή Επαγγελαμτικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε τα εξής :

Ειδικότερα στο άρθρο 1,  αναφέρει: 
«...Ειδικά για τα τέκνα που υποβάλλουν αίτηση χορήγησης του βοηθήματος από 01-01-2023 και έπειτα, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα», δηλαδή μείωση του ποσού του ΒΟΕΑ που μπορεί να φθάσει σχεδόν στο 50%!!!
Η αιτιολογία και το επιχείρημα είναι :
<<η εξισορρόπηση  απόδοσής στη σχέση κρατήσεων και αποδόσεων >>.
 Ο μερισματούχος στην αποστρατεία έχει ποσοστιαία μικρότερες αποδοχές και συνεπώς , μικρότερη κράτηση σε σχέση με την ενέργεια .Έτσι επινοείται ο μηχανισμός αυτός <<ως κόφτης  εξισορρόπησης>>, ως μικρότερο κακό από μεγαλύτερο κακό 
 
Από 1-1-2023, οι μήνες ασφάλισης που διανύθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος καταβολής του μερίσματος, λογίζονται στο ήμισυ, στρογγυλοποιημένοι στην επόμενη ακέραια μονάδα.
Παράδειγμα
Απόστρατος  στα 25  χρόνια ασφάλισης παιδιού,  που θεμελιώνει το δικαίωμα απόδοσης,  έχει :
-χρόνια στην ενέργεια : 17
-χρόνια στην αποστρατεία :8
Μέχρι σήμερα έχει 25 χρόνια ασφάλισης και 25 χρόνια προσμέτρησης στην απόδοση
Με την νέα ΚΥΑ,  ο χρόνος θα υπολογισθεί 17 χρόνια + 8/2 (4) χρόνια  =21 χρόνια και όχι 25!!
Κύριοι υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης τυχόν ελλειμμάτων και όχι η κρεούργηση των χρημάτων των παιδιών μας.
Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και καταγγέλλουμε  τις άθλιες μεθοδεύσεις .
 
Νικος ΟΥΡΑΝΟΣ  
Οικονομολόγος – Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
μέχρι σήμερα 30-12-2022 όποιος κάνει ΑΙΤΗΣΗ στο ΜΤΣ δεν θα έχει την παραπάνω μείωση
 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ