Δ.Σ.2011 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Δ.Σ.2011 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 18/05/2016

Στο 12ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο, της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας,
που πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα    το διήμερο Σάββατο και Κυριακή  4 και 5  Ιουνίου  2011, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
ΘΕΜΑΤΑ  Η. Δ. ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.    Έκθεση Πεπραγμένων  του Δ.Σ. για το έτος 2010.
2.    Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού   Ομοσπονδίας
3.    Αρχαιρεσίες
Την  Κυριακή 5 Ιουνίου και ώρα 08.30 έως 14.00  επαναληφθη η συνεδρίαση των μελών, στο Αμφιθέατρο της Αστυνομικής Διευθύνσεως Αθηνών Λ.Αλεξάνδρας 173. 
Ο Γενικός Γραμματέας του Συνεδρίου κ. Θεόφιλος Αθανασίου, ανέγνωσε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που συνήλθε την 5-6-2011, την κατωτέρω ομόφωνη, πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας:
1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μετά από τη δήλωση του Προέδρου, κ. Νικολάου Κουτρουμπή, ότι η απόφασή του, να μη διεκδικήσει εκ νέου το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, είναι οριστική και ύστερα από  πρόταση του Γενικού Γραμματέα κ. Αθανασίου Θεόφιλου, ομοφώνως αποφάσισε να εισηγηθεί  στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο την εξής πρόταση, προς λήψη αποφάσεως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαβών υπόψη το γεγονός ότι  ο κ. Νικόλαος Κουτρουμπής, υπήρξε ο εμπνευστής και ο κύριος πρωταγωνιστής για την ίδρυση και λειτουργία της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, της οποίας διετέλεσε εκλεγμένος Πρόεδρος από της συστάσεως της Ομοσπονδίας μέχρι σήμερα και σε αναγνώριση της μεγάλης του συμβολής στην ανάδειξη και προβολή του συνδικαλιστικού κινήματος των εν αποστρατεία, σε πανελλήνια κλίμακα και σε όλα τα επίπεδα, προτείνει προς τα μέλη του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου τα κάτωθι:
α) Να του απονεμηθεί ο τίτλος του Επιτίμου Προέδρου της Ομοσπονδίας καθώς και η ιδιότητα του δια βίου συμβούλου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και των Πανελληνίων Συνεδρίων.
β) Υπό τις ανωτέρω ιδιότητές του, να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, οσάκις το κρίνει σκόπιμο ή του ζητηθεί από αυτό. Στα Πανελλήνια Συνέδρια  καλείται και συμμετέχει  στις εργασίες των Συνεδρίων, με τις ίδιες προϋποθέσεις που καλούνται και τα ενεργά μέλη του Δ.Σ..
γ) Στις συνεδριάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, όσο και των Πανελληνίων Συνεδρίων, λαμβάνει τον λόγο κυρίως επί θεμάτων Καταστατικού και κανόνων δεοντολογίας λειτουργίας της Ομοσπονδίας ως και επί  άλλων γενικότερων θεμάτων, εφόσον του ζητηθεί, από το Προεδρείο ή τα μέλη του Συνεδρίου..
δ) Η γνώμη του και οι όποιες παρεμβάσεις του, έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν του παρέχουν το δικαίωμα ψήφου.
Τα μέλη του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου έκαμαν δεκτή την πρόταση ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Από τις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στη συνέχεια για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. εκλέχθηκαν οι παρακάτω, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως :
             Α  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  1 Πρόεδρος                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος
  2 Α΄ Αντιπρόεδρος                            ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  Γρηγόριος
  3 Β΄ Αντιπρόεδρος                            ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης 
  4 Γενικός Γραμματέας                       ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος 
  5 Ειδικός Γραμματέας                        ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
  6 Ταμίας                                            ΜΗΤΣΙΑΣ Παναγιώτης 
  7 Αναπλ. Ταμίας                                ΒΛΑΧΟΣ Αλέξανδρος
  8 Μέλος                                             ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος 
  9    ‘’                                                   ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ Παναγιώτης
10    ‘’                                                   ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος
11    ‘’                                                   ΦΟΥΝΤΑΣ Γεώργιος
12    ‘’                                                   ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων
13    ‘’                                                   ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας
14    ‘’                                                   ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Νικόλαος
15    ‘’                                                   ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος  

           
              Β ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1 Πρόεδρος                                       ΚΑΠΠΟΣ Ιωάννης
 2 Μέλος                                             ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος  
 3    ‘’                                                   ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος