Δικαιούχοι των αναδρομικών ποσών (χήρες - κληρονόμοι κ.α.) Ενέργειες -ΑΙΤΗΣΗ Κληρονόμων στο ΓΛΚ

Δικαιούχοι των αναδρομικών ποσών (χήρες - κληρονόμοι κ.α.) Ενέργειες -ΑΙΤΗΣΗ Κληρονόμων στο ΓΛΚ
Τελευταία ενημέρωση 03/02/2019

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

              ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
   Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
Αθήνα,18 Δεκεμβρίου  2018  
 
 
 
Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:     
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς 
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 
 
ΘΕΜΑ: Δικαιούχοι των αναδρομικών ποσών – Ενέργειες προς το Γενικό Λογιστήριο Κράτους /ΕΦΚΑ 
Σχετ: ΦΕΚ Β5503 /7-12-2018 ΥΑ ΦΕΚ Β5503 7-12-2018  Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του Ν. 4575 /2018 
 
Αρ. Πρωτ: 2241
 
Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Α.Σ.Α. σε συνάντηση της 17/12/2017 με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Γ.Λ.Κ. ενημερώθηκε για τις ενέργειες που είναι αναγκαίες για την είσπραξη των αναδρομικών από δικαιούχους ως κατωτέρω αναφέρεται :
1. Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Κ. που είναι ενεργοί δηλαδή μετά το θάνατο του δικαιούχου απόστρατου , έχει εκδοθεί σύνταξη χηρείας ή προστατευόμενου μέλους . Το χρηματκό ποσό θα πιστωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο στους επόμενους μήνες από το Γ.Λ.Κ. . Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι .
2. Οι δικαιούχοι κληρονόμοι θανόντων  αποστράτων ( ο λογαριασμός στο Γ.Λ.Κ. έχει κλείσει μη υπάρχοντος δικαιούχου ,χήρα κ.α. ) θα υποβάλλουν μόνο αίτηση  προς το Γ.Λ.Κ. και θα περιμένουν σχετικό έγραφο απο το Γ.Λ.Κ. για υποβολή δικαιολογητικών που θα τους ζητηθούν . Πατήστε εδώ για την αίτηση
Στην   περίπτωση (1) κοιτάξτε τόν τραπεζικό λογαριασμό και την πίστωση της σύνταξης μηνός Ιανουαρίου 2019 ( στις επόμενες ημέρες  Δεκέμβριος 2018 ) .
 
                     Ο         Ο
        Γεν. Γραμματέας               Πρόεδρος
 
      ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς    ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
           Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ     Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ