Δυνατότητα ένταξης νέων μελών στον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. & νέες παροχές

Δυνατότητα ένταξης νέων μελών στον Κλάδο Υγείας του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. & νέες παροχές
Τελευταία ενημέρωση 25/02/2023

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ

Το Ταμείο Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) έχει ως πρώτιστο μέλημα την αναλυτική και πλήρη ενημέρωση των ασφαλισμένων μετόχων του για το σύνολο των χορηγούμενων παροχών του. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η παρούσα ενημέρωση που αφορά στον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων  τ. Αστυνομίας Πόλεων και ειδικότερα στη δυνατότητα υπαγωγής και Αστυνομικών της τ. Ελληνικής Χωροφυλακής, οι οποίοι έχουν έως δεκαπέντε (15) έτη Υπηρεσίας, αλλά και γενικότερα για τη σημαντική αύξηση των παροχών του στο σύνολο των μετόχων του Κλάδου.

Με την από 23/02/2022 Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ τ. Β΄1651/07-04- 2022), προβλέπεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και λοιπών εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία, οι οποίοι ασφαλίζονται στους Τομείς της τέως Χωροφυλακής καθώς και η τροποποίηση των υφιστάμενων και ο ορισμός νέων παροχών στα μέλη του.

Μέλη του Κλάδου Υγείας Α. Υποχρεωτικά
•    όλο το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων ως και τα μέλη των οικογενειών τους και
•    όλοι οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι, που ασφαλίζονται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων και της τέως Χωροφυλακής του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α., ως και τα μέλη των οικογενειών τους.
Β. Προαιρετικά
•    το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι ασφαλισμένο στους τομείς της τέως Χωροφυλακής, με χρόνο υπηρεσίας που δεν ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) έτη, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το Α.Ε.Α. έχει ξεκινήσει ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις προς τους ενδιαφερομένους  και για το λόγο αυτό έχει εκδοθεί σχετική Διαταγή
Περισσότερα για τις παροχές διαβάστε εδώ