Εκδίκαση αίτησης αναίρεσης ενώπιον Δ' Τμήματος του Αρείου Πάγου

Εκδίκαση αίτησης αναίρεσης ενώπιον Δ' Τμήματος του Αρείου Πάγου
Τελευταία ενημέρωση 28/04/2018

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
            ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
               Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ 
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
      Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253 
 
Την 20/04/2018 συζητήθηκε ενώπιον του Δ' Τμήματος του Αρείου Πάγου η αίτηση αναίρεσης του Μ.Τ.Σ. κατά της PICAR Α.Ε. . Η Ομοσπονδία μας, η Ε.Α.Α.Σ. και ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. προσωπικά παρέστησαν στην συζήτηση καταθέτοντας πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αίτησης αναίρεσης του Μ.Τ.Σ. . Ακολούθως κατέθεσαν προτάσεις την Τετάρτη 25/04/2018 δια των πληρεξουσίων δικηγόρων τους ΚΑΤΣΙΚΑ Χαρίκλειας και ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα. Αναμένετε η έκδοση απόφασης η οποία θα είναι καθοριστική για 66.000 μερισματούχους του Μ.Τ.Σ. (26.000 του Ε.Σ. και 40.000 της Ελληνικής Χωροφυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας).

                                                             Για το  Δ.Σ.
 
                                     Ο           Ο
                             Γεν. Γραμματέας         Πρόεδρος
 
                   ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς               ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                        Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                           Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ