Έκπτωση 25% στα μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Α. και στις οικογένειές του στη Λέσχη Παπάγου

Έκπτωση 25% στα μέλη της Π.Ο.Α.Σ.Α. και στις οικογένειές του στη Λέσχη Παπάγου
Τελευταία ενημέρωση 22/02/2022

 ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ  << ΛΕΣΧΗ ΠΑΠΑΓΟΥ>>.

Για την ενημέρωση των μελών μας, παρατίθεται σύντομο ιστορικό ως προς την εκμετάλλευση του Οικοπέδου Ιδιοκτησίας της Κοινοπραξίας ΜΤΣ –  ΕΛΟΑΣ στο Δήμο Παπάγου.
 
Την 22-07-1993 υπογράφτηκε μεταξύ της κοινοπραξίας ΜΤΣ-ΤΑΣ (Πλέον ΕΛΟΑΣ) και της ΕΑΑΣ σύμβαση μίσθωσης ακινήτου, που βρίσκεται στον Δήμο Παπάγου, επί των οδών Λάσκου και Καρναβία, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Η παραπάνω σύμβαση με τις προβλεπόμενες παρατάσεις έληγε την 31-7-2012. Το 2012,  το ΔΣ/ΜΤΣ αποφάσισε «Τη μη παράταση της υφιστάμενης μίσθωσης  και την άμεση παράδοση του κτηρίου, δεδομένης της πρόθεσης των συνιδιοκτητών ΜΤΣ-ΕΛΟΑΣ να εκμεταλλευτούν οι ίδιοι το χώρο που σήμερα λειτουργεί η Λέσχη της ΕΑΑΣ του Παραρτήματος Παπάγου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου, οπότε και θα αποφασισθεί ο τρόπος της από κοινού εκμετάλλευσης των οικοπέδων που βρίσκονται στο Δήμο Παπάγου ».
Το 2015 το ΜΤΣ πρότεινε στην  ΕΑΑΣ, εάν επιθυμεί την εκμίσθωση του ακινήτου αντί του τιμήματος των 3000€, αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το ΔΣ της ΕΑΑΣ. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄αριθμ. 924/2017 Απόφασή του αποδέχθηκε την από 11-11-2015 αγωγή του ΜΤΣ και υποχρέωσε την ΕΑΑΣ να αποδώσει την χρήση του μισθίου στο ΜΤΣ.
Κατά της απόφασης αυτής το 2017 ο υπεκμισθωτής (της Λέσχης)  κατέθεσε Τριτανακοπή κατά της κοινοπραξίας ΜΤΣ-ΕΛΟΑΣ και της υπ΄αριθμ.924/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ΄αριθμ. 791/2018 απόφασή του απέρριψε την  τριτανακοπή που κατέθεσε ο υπεκμισθωτής της Λέσχης Παπάγου
 
Μετά την απόδοση του μισθίου,  με την από 26-01-2021 απόφασή του,  το ΔΣ/ΜΤΣ, μεταξύ άλλων, όρισε: :
Την  έγκριση προκήρυξης Δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ελάχιστο μίσθωμα 4.600 €. (Σημειωτέον ότι μηνιαίο μίσθωμα ήταν 1000€)
.Την  ανάθεση της διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού στην ΥΠΑΑΠΕΔ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και την Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΣ, ως συνιδιοκτήτη του ακινήτου. Τη συμπερίληψη λοιπών όρων  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.
Ο εκπρόσωπός μας στο ΔΣ του ΜΤΣ, κ. ΓΡΗΓ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ζήτησε όπως οι ευνοϊκοί όροι που θα καθορισθούν, θα περιλαμβάνουν όχι μόνο τα μέλη της ΕΑΑΣ, αλλά και της ΠΟΑΣΑ.
Προκηρύχθηκε δημόσιος ηλεκτρ. πλειοδοτικός διαγωνισμός και αποφασίστηκε τον Οκτ. 2021 η κατακύρωση του  τμήματος του ακινήτου επί των οδών Λάσκου – Καρναβία – Παπαλαμπρίδη – Γρηγορίου με εμβαδόν κτηρίου 424,42 τ.μ. επί οικοπέδου   στο δήμο Παπάγου – Χολαργού,  στον κ. Αλέξανδρο Παπαβασιλείου με μηνιαίο μίσθωμα 5.100 ευρώ. Στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού δεν συμπεριελήφθη ο όρος ότι η έκπτωση που θα παρέχει ο μειοδότης  θα αφορά και τα μέλη της ΠΟΑΣΑ.
 
Στο ΔΣ του ΜΤΣ  της 19-10-21, έγινε ενημέρωση για την ευδοκίμηση του διαγωνισμού, πλην όμως στην προκήρυξη δεν συμπεριελήφθη ο όρος για την έκπτωση, σε άλλους δικαιούχους, πέραν της ΕΑΑΣ, και ότι ο όρος αυτός ήταν επανάληψη του ιδίου όρου που έμπαινε και στους προηγούμενους διαγωνισμούς.
 
Ο εκπρόσωπός  μας στο ΔΣ του ΜΤΣ, παρενέβη  και τόνισε ότι  για λόγους ίσης μεταχείρισης  και δικαιοσύνης, δεν δικαιολογείται καμία απόκλιση από τα συμφωνηθέντα, σε προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ για το ίδιο θέμα, και κανένα προηγούμενο λάθος δεν αποτελεί λόγο για τη συνέχισή του. Ζήτησε από το Πρόεδρο του ΔΣ και τον Δ-ντή του Ταμείου να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την άρση της αδικίας κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον μειοδότη του διαγωνισμού.
 
Πράγματι στη σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ ΜΤΣ και  του Αλέξανδρου Παπαβασιλείου, στις 16-12-21, περιλαμβάνεται στην παρ.14του άρθρου 6 της σύμβασης η ακόλουθη σαφής διατύπωση: <<Ο Μισθωτής υποχρεούται να παρέχει έκπτωση 25% στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και της ΠΟΑΣΑ και στις οικογένειες αυτών, με την επίδειξη ταυτότητας μέλους, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χώρους του μισθίου>>.