Ο Σ.Α.Σ.Α. Μεσσηνίας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Σ.Α.Σ.Α. Μεσσηνίας συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της ΕΛ.ΑΣ.
Τελευταία ενημέρωση 20/08/2023

  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κανάρη 6
24133   ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 
Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σ.Α. Μεσσηνίας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας , συγκέντρωσε και πάλι ένα μεγάλο αριθμό από ανακυκλούμενα αντικείμενα, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τα οποία και παρέδωσε στην Αστυνομική Διεύθυνση  Μεσσηνίας, για την τελική προώθησή τους.
Ο Σύνδεσμός μας συνεχίζει την συνεισφορά του στο πρόγραμμα , καθόσον με αυτό επιτελείται, εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος, και φιλανθρωπικό έργο, με ενίσχυση του «Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Συνοριοφυλάκων, Ειδικών Φρουρών και Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου», από το ανταποδοτικό όφελος από τα ανακυκλώσιμα υλικά. 
Καλαμάτα 28 Ιουνίου 2023
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟΣ                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ