Συνάντηση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 21-10-2014

Συνάντηση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 21-10-2014
Τελευταία ενημέρωση 17/12/2018

Πραγματοποιήθηκε την 21-10-2014 και ώρα 20.00 στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας , συνάντηση μεταξύ της Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και του Προεδρείου της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με αντικείμενο το μείζον θέμα του Ασφαλιστικού .

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους της Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας ο Αρχηγός Αντιστράτηγος κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δημήτριος , ο Επιτελάρχης Αρχηγείου Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος , οι Υποστράτηγοι κ. ΣΟΦΙΟΣ  Δημήτριος και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού Ταξίαρχος κ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ και εκ μέρους της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. ο Προέδρος Υποστράτηγος ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος , ο Α΄ Αντιπρόεδρος  επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.Α.Σ. Αντιστράτηγος ε.α. κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος , ο Γ.Γ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς Αντιστράτηγος ε.α. το μέλος του Δ.Σ. κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αντιστράτηγος  ε.α. και ο Προέδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Υποστράτηγος ε.α.

Ο κ. Αρχηγός έδωσε τον λόγο στον Προέδρο της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. , ο οποίος παρουσίασε την εξέλιξη του Ασφαλιστικού με μελανά χρώματα ,  ιδιαίτερα για τους απόστρατους , μετά την ψήφιση του άρθρου220, το Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.Α΄-160 8-8-2014 ) . Αναλύοντας το όλο θέμα τοποθετήθηκε στο ότι: είτε το Τ.ΕΑ.Π.Α.Σ.Α. ενταχθεί στο Ε.Τ.Ε.Α. , είτε επιλεγεί η λύση του Επαγγελματικού Ιδιωτικού Φορέα Ασφάλισης , οι απόστρατοι θα περιέλθουν σε δεινή θέση . Πρότεινε τη δημιουργία <<  ενιαίου ασφαλιστικού πυλώνα Ε.Δ. και Σ.Α.  >> και ζήτησε επ’ αυτού τη βοήθεια της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας των Σ.Α.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Α. Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.   ο οποίος ανέλυσε λεπτομερώς τα οφέλη που θα προκύψουν από τη δημιουργία του ενιαίου Ασφαλιστικού πυλώνα Ε.Δ. και Σ.Α. . Ανέπτυξε επακριβώς τις ενέργειες και τις συνεργασίες που έκανε και εξασφάλισε η Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. προς την κατεύθυνση αυτή το τελευταίο χρονικό διάστημα  αλλά και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις προσπάθειες που έγιναν από την Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με τα θετικά αποτελέσματα για το Μ.Τ.Σ. .

Ο κ Επιτελάρχης κατά την εισήγησή του – ενημέρωση , ανέλυσε λεπτομερώς την ισχύουσα κατάσταση , συμφώνησε ότι η όλη εξέλιξη είναι αρνητική για το Ασφαλιστικό Σύστημα των Σ.Α. και δεσμεύτηκε ότι στην προσπάθεια της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. για τη δημιουργία Ενιαίου Ασφαλιστικού Πυλώνα Σ.Α. και Ε.Δ. θα συνδράμει στο βαθμό που το επιτρέπει η θέση του .

Ο κ Αρχηγός στο σημείο αυτό παρενέβη και τοποθετηθείς επι του μείζονος αυτού ζητήματος είπε ότι η πρόταση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. είναι προς την ορθή κατεύθυνση . Θα ενημερώσει την Πολιτική Ηγεσία και θα φροντίσει να υπάρξει συνάντηση προκειμένου να γίνει λεπτομερής επι πλέον ενημέρωση και να ληφθεί συγκεκριμένη πρωτοβουλία σε πολιτικό πλέον επίπεδο .

Τέλος  ο κ. Προέδρος της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α έθεσε στους επιτελείς της Ελληνικής Αστυνομίαςτο θέμα που δημιουργεί η εικόνα των εν ενεργεία συναδέλφων όταν συναντούν ή εξυπηρετούν εν αποστρατεία συναδέλφους τους και η οποία δεν είναι η πρέπουσα ως και,το θέμα που προέκυψε για αρκετά μέλη της Ομοσπονδίας μας σχετικά με τη δικαστική απόφαση χορήγησης συμπληρωματικών εφάπαξ .Ο Κ. Αρχηγός για το μεν πρώτο θέμα έδωσε σχετική διαταγή , για το δε δεύτερο ανακοίνωσε ότι για τα συμπληρωματικά εφάπαξ των μελών μας το θέμα βρίσκεται στην ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. και αναμένεται σχετική απόφαση .