Επαναλειτουργεί το Ιατρείο στην Δ.Α. Αερολιμένα Αθηνών κάθε Τρίτη & Πέμπτη

Επαναλειτουργεί το Ιατρείο στην Δ.Α. Αερολιμένα  Αθηνών κάθε Τρίτη & Πέμπτη
Τελευταία ενημέρωση 16/10/2022

 Το ΑΕΑ/Διεύθυνση Υγειονομικού  με έγγραφό του 19224/22/2091653 απο 8-10-2022 μας εγνώρισε ότι επαναλειτουργί το Περιφερειακό Ιατρείο στις εγκαταστάσει της Διέυθυνσης Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών κάθε Τρίτη και Πέμπτη κάθε εβδομάδα . Το ιατρείο στελεχώνεται απο Υγειονομικό Αξιωματικό Ιατρό της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Υγειονομικού .