επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ.31-1-2013

επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ.31-1-2013
Τελευταία ενημέρωση 02/04/2015

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Α. και με την συνεργασία των Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών των εν ενεργεία Αστυνομικών (ΠΟΑΞΙΑ και ΠΟΑΣΥ) απεστάλει την 31-1-2013 η ακόλουθη κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ.

                                                                                  Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο της Κυβέρνησης

κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) με βαθύ αίσθημα ευθύνης και αντίληψη της κρισιμότητας των στιγμών που διέρχεται η πατρίδα μας, σας απευθύνει αυτή την επιστολή, ως έσχατο μέσο, για να αρθεί ή περιορισθεί το μέγεθος της αδικίας που συντελέσθηκε σε βάρος των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στην ενέργεια και αποστρατεία, με τις νέες ρυθμίσεις των αποδοχών τους, με το Ν.4093/2012.

Σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές και ευμετάβολο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, θα ήταν απόλυτα εύλογο η μέριμνα για την εσωτερική ασφάλεια να βρίσκεται στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων. Για λόγους άγνωστους σε μας, όχι μόνο δεν ισχύει, αυτό που θεωρείται αυτονόητο, αλλά οι βασικοί πρωταγωνιστές για τη διασφάλιση της έννομης τάξης και της ειρηνικής συμβίωσης των πολιτών «τιμωρούνται» από την πολιτεία. Είναι γεγονός ότι ουδέποτε η πολιτεία απέδωσε τα οφειλόμενα στους αστυνομικούς, όπως επίσης είναι γεγονός ότι ουδέποτε οι αστυνομικοί συνάρτησαν την προσφορά τους με το ύψος των αποδοχών τους. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός της εκατόμβης θυμάτων αστυνομικών, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, μόνο κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, για να μην αναφερθούμε στους τραυματισμούς και τις επιβαρύνσεις στην υγεία τους, εξαιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα της αποστολής τους. ʼλλωστε, σύμφωνα με σχετική μελέτη για τα ειδικά μισθολόγια, οι χαμηλότερα αμειβόμενοι, με διαφορά, είναι οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί. Σύμφωνα με τη μελέτη, η ετήσια κατά κεφαλή δαπάνη ανά αστυνομικό ή στρατιωτικό ανέρχεται σε 22.000€ με έτος αναφοράς το 2011, όταν για τους καλύτερα αμειβόμενους δικαστικούς ανέρχεται σε 73.000€, για τους διπλωμάτες 60.000€ κοκ.

Σε πείσμα όλων αυτών, καθώς και των προεκλογικών δεσμεύσεων και αντίθετα με κάθε έννοια δικαίου και τις επιταγές της λογικής, στο πλαίσιο μιας ισοπεδωτικής πολιτικής (στο ίδιο μέγεθος χωράνε όλοι), τέθηκαν σε ισχύ οι τελευταίες ρυθμίσεις, που μάλιστα ισχύουν και αναδρομικά από 1-8-12, οι οποίες έχουν δημιουργήσει γενικευμένο κλίμα αναστάτωσης, οργής και αγανάκτησης σε όλα τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στην ενέργεια και αποστρατεία. Με τις μειώσεις στο βασικό μισθό του Ανθλγού, με τη μείωση των συντελεστών των βαθμών και με τη μείωση των επιδομάτων, «επέτυχε η πολιτεία», όπως οι Αρχηγοί των Σωμάτων και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. να παίρνουν λιγότερα π.χ. από τον Ειρηνοδίκη ή όπως ελέχθη στη Βουλή, από Βουλευτή, σε μια «κρίση ειλικρίνειας» κατά τη συζήτηση του τρίτου μνημονίου, λιγότερα από μια καθαρίστρια στον ΟΣΕ.

Σε ό,τι αφορά τους αποστράτους επιβάλλεται ΔΙΠΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (!!!), ήτοι μία λόγω μείωσης του βασικού μισθού του Ανθλγού και μείωσης των συντελεστών των βαθμών (εναρμόνιση με τις αποδοχές των εν ενεργεία), με αναδρομικό χαρακτήρα και μία που αφορά όλους τους συνταξιούχους με περικοπές 5,10,15 έως 20%, κλιμακωτά, ανάλογα με τις αποδοχές ενός εκάστου. Είναι απορίας άξιο εάν αυτό που έγινε, έγινε με πλήρη επίγνωση αυτών που νομοθέτησαν. Μετά από 11 περίπου (έχει χαθεί ο λογαριασμός) διαδοχικές μειώσεις στις συντάξεις και το εισόδημα των αποστράτων ψηφίστηκε με τον ως άνω νόμο και η διπλή μείωση των συντάξεων ειδικά για τους αποστράτους. Αγνοούν «ηθελημένα» ότι οι απόστρατοι ήδη με το Ν.4051/12, από 1-1-12 υπέστησαν μείωση των συντάξεων τους κατά 12% για το άνω των 1300 € εισόδημα, ενώ αντίστοιχη μείωση δεν επεβλήθη για το εν ενεργεία προσωπικό. Αγνοούν «ηθελημένα» ότι το μέρισμα για τους δικαιούχους του ΜΤΣ, μειώθηκε κατά 50% μέσα σε 2 χρόνια, ενώ αντίστοιχη μείωση δεν έγινε σε ανάλογη περίπτωση. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί ο αποκλεισμός των αποστράτων από τo δικαίωμα στην εργασία, όπως και οι επιβληθείσες μειώσεις στις συντάξεις με ηλικιακά κριτήρια.

Είναι απορίας άξιο εάν οι «τιμωρητικού χαρακτήρα» ρυθμίσεις, θεσπίσθηκαν με πλήρη επίγνωση αυτών που νομοθέτησαν. Υπάρχει συγκριτικό δίκαιο για τους συγκεκριμένους νομοθέτες; Ποιοί σκέφθηκαν να μετακυλίσουν τα βάρη σε ό,τι πολιτικά είναι πιο «εύπεπτο»; Σε αυτούς που επιτέλεσαν ή επιτελούν με αφοσίωση και συνέπεια το καθήκον τους και πιστεύουν ότι και η πολιτεία θα εκπληρώσει το καθήκον της απέναντί τους; Εκδηλώνονται προφανώς «εμπράκτως» αυτά που έλεγε ο Περικλής: «Τους λαμπρά πράττοντες έργω δηλούσθαι τας τιμάς». Γιατί δεν έκαναν το ίδιο και προς άλλες κατηγορίες υπαλλήλων που έχουν τη δυνατότητα να «εκβιάζουν», ή να τελούν υπό καθεστώς «προστασίας»; Πώς επιφυλάσσεται δυσμενέστερη μεταχείριση σε αστυνομικούς και στρατιωτικούς σε σχέση με τους άλλους δημοσίους Υπαλλήλους, όταν είναι γνωστό, ότι εξαιρούνται από τα περισσότερα πλεονεκτήματα των τελευταίων;

Πέραν των ανωτέρω μία ακόμα δυσμενής μεταχείριση επιφυλάσσεται εις βάρος των αστυνομικών από το νέο τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος από τον Ασφαλιστικό Φορέα των Αστυνομικών (ΤΕΑΠΑΣΑ), σύμφωνα με την απόφαση 30854/3809/31-12-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3498). Ειδικότερα, από 01-01-2014 ο τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ θα γίνεται με τη νέα τεχνική βάση που προβλέπεται από την ανωτέρω υπουργική απόφαση, για όλους τους τομείς πρόνοιας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι χορηγούμενες εφάπαξ παροχές από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν να είναι μειωμένες κατά 50% περίπου σε σχέση με τις σημερινές, ανεξαρτήτως εάν κάποιο ταμείο έχει ελλείμματα ή όχι. Η εξαίρεση του ΤΕΑΠΑΣΑ από την εν λόγω ρύθμιση είναι επιτακτική και επιβάλλεται να γίνει για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως:

·         Σε περίπτωση εφαρμογής της ως άνω ρύθμισης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αθρόα έξοδο του συνόλου σχεδόν των αστυνομικών που έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι οποίοι ανέρχονται στις 7.500 χιλιάδες άτομα (2.324 Αξ-κοί και 5.176 Ανθ-μοι, Αρχ-κες και Αστ-κες), με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

·         Κανένας από τους τρεις τομείς Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και ελλείμματα, ούτε χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί ποτέ από τον κρατικό Π/Υ. Παράλληλα, η Διοίκηση του Ταμείου έλαβε μέτρα αυτορρύθμισής τους, προκειμένου να ενισχύσει την βιωσιμότητά τους, όπως αύξηση των εισφορών, υπολογισμός των εισφορών στο σύνολο του Βασικού Μισθού και του χρονοεπιδόματος κλπ.

·         Στοιχειώδεις λόγοι ισότητας, ισονομίας και δικαιοσύνης επιβάλλουν την ίση αντιμετώπιση των υπηρετούντων στην ΕΛ.ΑΣ. με τους ομολόγους τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα. Είναι αδιανόητο, ενώ στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες διέπονται από τις διατάξεις του ιδίου Κώδικα Στρατιωτικών Συντάξεων, να μην υπάρχει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, καθώς στρατιωτικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω ρύθμιση.

Οι αστυνομικοί δε ζητούν να απόσχουν από τα βάρη που τους αναλογούν, δε ζητούν εξαίρεση από τα μέτρα, ή ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητούν το αυτονόητο, να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερα αντίξοες, επικίνδυνες, στρεσσογόνες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκούν τα καθήκοντά τους. Πώς μπορεί ο αστυνομικός, που κάθε μέρα είναι σε θέση μάχης, που ζει διακινδυνεύοντας, αντιμέτωπος με την καλπάζουσα εγκληματικότητα, τις σφαίρες από τα καλάσνικωφ και τις ακραίες μορφές βίας, σε μια χώρα της ασυδοσίας και της γενικευμένης ανομίας και ατιμωρησίας, να ανταπεξέλθει στις δυσμενέστατες συνθήκες της εργασίας του, που απαιτούν συνεχή προετοιμασία, αυτοσυγκέντρωση, εκπαίδευση, ηθικό και στοιχειώδη αναγνώριση από την πολιτεία, όταν θα σκέπτεται πώς θα επιβιώσει, πώς θα εξασφαλίσει τα στοιχειώδη, τη στέγη του, τη θέρμανσή του, πώς θα φροντίσει τα παιδιά του και τις σπουδές τους, πώς θα πληρώσει τα πάσης φύσεως «χαράτσια», που πέφτουν σαν το χαλάζι, από την άνευ ορίων υπερφορολόγηση, που απευθύνεται στους μονίμως «υπόπτους» τους νομοταγείς πολίτες; Πώς θα συμπληρώσει το εισόδημά του, αυτός που δεν έχει κανένα προγραμματισμό στη ζωή του, αυτός που λειτουργεί, χωρίς ωράρια εργασίας, κάτω από συνεχώς μεταβαλλόμενες περιστάσεις, αυτός που έχει συχνές μετακινήσεις και που δύσκολα μπορεί να έχει εργαζόμενη σύζυγο, λόγω των προαναφερόμενων ειδικών συνθηκών εργασίας του;

Κανένα μνημόνιο δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για το ασύλληπτο και ασύμμετρο μέγεθος της ισοπέδωσης, της απαξίωσης και της εξαθλίωσης των στελεχών, που συντελέσθηκε. Πρόκειται για ευθεία προσβολή κατά του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους συνολικά και κάθε έννοιας ισότητας και αναλογικότητας στην κατανομή των βαρών. Κανείς δεν μπορεί να πείσει για το αντίθετο, όταν π.χ. ο πλούτος, που έπρεπε να φορολογηθεί, στην κυριολεξία είναι «άφαντος». Όταν διατηρούνται ακόμα πάσης φύσεως προνόμια και λοιπές απολαβές αλώβητες, σ’ αυτούς που έπρεπε πρώτοι να δείχνουν το παράδειγμα (ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα). Όταν ακόμα η φοροδιαφυγή (η πλέον έμπρακτη καταπάτηση του Συντάγματος), απολαμβάνει «αδιατάρακτη ασυλία», όπως και η εισφοροδιαφυγή, το παραεμπόριο, το λαθρεμπόριο κοκ. Όταν ακόμα ο φορολογικός συντελεστής παραμένει στο 42% για τα υψηλά εισοδήματα. Όταν γίνονται «ηχηρές» συλλήψεις μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου, με πολύ κόπο και κίνδυνο, αλλά στα ταμεία δεν εισρέουν χρήματα. Όταν το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα διατηρείται αμετάβλητο για να αποφεύγουν τις ποινικές συνέπειες αυτοί που ζημιώνουν τη χώρα κοκ.

κ. Π ρ ό ε δ ρ ε,

Ζητούμε τη δική σας άμεση παρέμβαση για την επανόρθωση τώρα της αδικίας που έγινε εις βάρος των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στην ενέργεια και αποστρατεία, με συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί την ώρα που η κρίση εμπιστοσύνης είναι μεγαλύτερη και από την ίδια την οικονομική κρίση, μοναδική απόδειξη αποτελούν οι πράξεις.

Με εξαιρετική τιμή

ΟΙ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

              Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.                          Π.Ο.Α Ξ Ι.Α.                                        Π.Ο.Α Σ. Υ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ         ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜ.                ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποσ-γος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.                           Ταξίαρχος                                         Υπαστυνόμος Α΄.