Η Εφαρμογή του Ν 4387/2016 στο ΜΤΠΥ και στο μέρισμα του απο τον Σεπτέμβριο του 2016 .

Η Εφαρμογή του Ν 4387/2016 στο ΜΤΠΥ και στο μέρισμα του απο τον Σεπτέμβριο του 2016 .
Τελευταία ενημέρωση 24/09/2016

Η πρώτη από τις δύο δόσεις των αναδρομικών μειώσεων στα μερίσματα 280.000 συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) θα παρακρατηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα το ποσό να είναι ακόμη πιο μικρό από αυτό που εισέπραξαν οι δικαιούχοι στο τέλος Ιουνίου.
Τα μερίσματα του ΜΤΠΥ αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο Κατρούγκαλου και η μείωση ισχύει αναδρομικά από 1/1/2016. Πριν από την ψήφιση του νόμου είχαν πληρωθεί τρία μερίσματα (Απριλίου -Μαίου - Ιουνίου 2016 )και τα υπερβάλλοντα ποσά, δηλαδή η διαφορά από την αναδρομική μείωση, θα παρακρατηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις, με τις πληρωμές Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016.
Ο δικαιούχος πρέπει να επιστρέψει αναδρομικά τη διαφορά αυτή για 3 μήνες . Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα εισπράξει το μέρισμα που αντιστοιχεί σε τρεις μήνες (Ιούλιο-Σεπτέμβριο) και θα του παρακρατηθούν από το συνολικό ποσό 3 μήνες αναδρομικών.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο πολλοί  (εκτίμηση 25.000-30.000 ) μερισματούχοι  έχασαν οριστικά από 1η Ιουνίου το μέρισμα λόγω θανάτου, όπως ενήλικες άγαμες θυγατέρες, χήρες/χήροι που δεν πληρούν τα νέα όρια ηλικίας, γονείς και ορφανά αδέλφια.
Από τον Ιανουάριο του 2017 οι μερισματούχοι θα λαμβάνουν το πραγματικό νέο ποσό του μερίσματος, όπως αυτό προκύπτει από τον νέο τρόπο υπολογισμού. Για τις παροχές Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου το μέρισμα που θα λάβουν  οι μερισματούχοι, λόγω της μείωσης και της πρώτης δόσης των αναδρομικών θα είναι «ψαλιδισμένο» κατ' εκτίμηση ακόμη και πάνω από 50% συγκριτικά με το μέρισμα που είχε δοθεί τελευταία φορά τον περασμένο Μάρτιο.Αναμένουμε με αγωνία !!!!