Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν 4575/2018 σε Διοικητικά αποκατασταθέντα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού του Ν 4575/2018 σε Διοικητικά αποκατασταθέντα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.
Τελευταία ενημέρωση 22/05/2019

Το Αρχηγείο με σχετικό έγρραφό του μας ενημέρωσε ότι για την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού,σύμφωνα με το άρθρο 10, του Ν.4575/2018, σε διοικητικά αποκατασταθέντα (Απόστρατους) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2016, τα οποία επαναφέρθηκαν αναδρομικά στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του αναφερόμενου χρονικού διαστήματος.
Η εκταμίευση του ποσού θα διενεργηθεί την 27-6-2019 μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και αφορά 321 άτομα , στους τραπεζικούς λογαριασμούς που διαηρούσαν όταν ήταν στην ενέργεια . Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων οι δικαιούχοι να επικονωνήσουν με την Διαχείρηση Χρηματικού /ΑΕΑ στα τηλ΄φωνα  210-2502851, 210- 2502852 210-2502876, ή μέσω  e-mail : ddxaea@astynomia.gr.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας