Καταβολή επικουρικών συντάξεων

Καταβολή επικουρικών συντάξεων
Τελευταία ενημέρωση 03/02/2016

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

 ΓΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ στους ΤΟΜΕΙΣ Τ.Ε.Α.Ε.Χ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Ενημερώνουμε όλους τους Μερισματούχους  και μέλη των Συνδέσμων ότι :όπως μας ενημέρωσε το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το Δ.Σ.  σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 57 του Ν.4144/2013 (Φ.Ε.Κ.-88Α) , αποφάσισε , με την 19.24 απόφασή του από 25-4-2013 ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013 , οι τομείς Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. ( πρώην Τ.Α.Υ.Α.Π. )και Τ.Ε.Α.Ε.Χ. ( πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. , θα καταβάλουν τις επικουρικές συντάξεις ανά μήνα και προκαταβολικά, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγουμένου μήνα .
Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.

Ειδικά για τους μερισματούχους του Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. επισημαίνεται ότι:

1.     Στις 27-6-2013 θα καταβληθούν τα Μερίσματα του μηνός Ιουλίου 2013 και

2.     Την 1-7-2013 θα καταβληθούν τα Μερίσματα της Β τριμηνίας 2013 ( Απρίλιος - Μάιος -Ιούνιος ) .

 

                                         ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Επίσης οι πληρωμές των επικουρικών συντάξεων θα πραγματοποιούνται πλέον μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. , με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων , που έχουν δηλωθεί στο Ταμείο μας