Συνάντηση αντι/πείας της Π.Ο.Α.Σ.Α. παρουσία Βουλευτή ΝΔ κ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ Τάσου με τους υπ & υφ Οικ/κών

Συνάντηση αντι/πείας της Π.Ο.Α.Σ.Α. παρουσία Βουλευτή ΝΔ κ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ Τάσου με τους υπ & υφ Οικ/κών
Τελευταία ενημέρωση 19/11/2021

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 

            ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
                Μενάνδρου 54 - Τ.Κ. 104 31 -  ΑΘΗΝΑ                            
    Iστοσελίδα: www.poaasa.gr - Εmail: poaasa@yαhoo.gr 
Τηλεφωνα : 210 52 49 884     -     ΦΑΞ : 210 52 28 253
 
 
                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Στις 12 Νοεμβρίου 2021 αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΑ υπό τον Πρόεδρο κ. Βαγγέλη Χριστακόπουλο και τον Αντιπρόεδρο κ. Νικήτα Καλογιαννάκη με την παρουσία του  βουλευτή της ΝΔ  και πρώην Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κ.   Δημοσχάκη Αναστασίου και του Αντιστρατήγου εα κ. Νικολάου Ζωγράφου,   είχε συνάντηση εργασίας αρχικά με τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κύριο Χρήστο  Σταικούρα  και στη συνέχεια με τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο, στους οποίους ανέπτυξε τις θέσεις της  και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα αναφορικά με:
1. Την ανάγκη αυτοτελούς φορολόγησης –και όχι ως ετήσιο εισόδημα με υπερβολική κλίμακα -των επιστραφέντων αναδρομικώς χρημάτων,  ένεκεν των  αντισυνταγματικών μειώσεων / παρακρατήσεων των συντάξεων των αποστράτων.
 
2. Την  ανάγκη άρσης των περιοριστικών διατάξεων περικοπής  κατά 30% της σύνταξης, λόγω της απασχόλησης των συνταξιούχων,  συμφώνως με το άρθρο 20 του Ν.4387/2016, ως ισχύει.
 
3. Την ανάγκη έκδοσης «Ερμηνευτικής Εγκυκλίου» σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις                   (παρ.  2 άρθρ. 12  ν. 4172/2013, παρ.  3 άρθρ. 15 ν. 4172/2013 και άρθρου 39 παρ.9 του ν.4387/2016) για αυτοτελή και δίκαιη -αντίστοιχη των υπαλλήλων- φορολόγηση «εφάπαξ αποζημίωσης απόλυσης»  των απασχολούμενων με συμβάσεις αορίστου, ορισμένου χρόνου και  ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
 
Η Ομοσπονδία μας ευχαριστεί τον κ.  Δημοσχάκη για τη διαχρονική υποστήριξη του στα δίκαια  αιτήματα της ΠΟΑΣΑ.
 
Περιμένουμε και ευελπιστούμε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταικούρα και τον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο, όπως τα ανωτέρω  δίκαια αιτήματα της  ΠΟΑΣΑ θα γίνουν ευλόγως δεκτά, επ’ ωφελεία των μελών μας.   
                                                                    Για το Δ.Σ.
             Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
 
        Χριστακόπουλος  Ευάγγελος                                   Οδυσσεύς  Κουτσοποδιώτης
         Υποστράτηγος ε.α                                              Αντιστράτηγος ε.α