ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ. Π.Ο.Α.Σ.Α. σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της Picar έναντι Μ.Τ.Σ.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Α.Α.Σ.  Π.Ο.Α.Σ.Α. σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της Picar έναντι Μ.Τ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση 18/09/2017

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ  ΠΟΑΣΑ

                           ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ   ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ PICAR ΕΝΑΝΤΙ  ΤΟΥ M.T.Σ.

   ( ΔΡΑΣΤΙΚΗ  ΜΕΙΩΣΗ  ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΥ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ )

 Την 6ηΣεπτεμβρίου 2017 στον ʼρειο Πάγο πραγματοποιήθηκε η αναβολή της συζήτησης της αιτήσεως αναστολής  του Μ.Τ.Σ. κατά της PICAR, σχετικά με την εκτέλεση της υπ. αρ. 2376/2017 τελεσίδικης απόφασης του μονομελούς Εφετείου Αθηνών, που αφορά τη δραστική μείωση του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος για  Μέγαρο ιδιοκτησίας  του  Ταμείου  ATTICA

 Νέα δικάσιμος   ορίσθηκε για 6 Οκτωβρίου 2017.

 Στην   εν λόγω δίκη παρενέβησαν  προσθέτως  υπέρ του Μ.Τ.Σ. ,  η Ε.Α.Α.Σ. και η Π.Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν ομοφώνων αποφάσεων των Δ.Σ  τους για τη διασφάλιση των συμφερόντων  των μερισματούχων μελών τους.
Για τα Δ.Σ
                          Ε.Α.Α.Σ.                                                                                                  Π.Ο.Α.Σ.Α.
                              Ο                                                                                                            Ο
                      Πρόεδρος                                                                                            Πρόεδρος
             Αντγος ε.α  Ροζής  Βασίλειος                                          Υποστράτηγος ε.α.   Χριστακόπουλος Ευάγγελος.