Λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου στις εγκαταστάσεις του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.

Λειτουργία του Περιφερειακού  Ιατρείου στις εγκαταστάσεις του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 01/08/2022

Με σχετική διαταγή του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.  ( υπ'αριθμ . 1917/22/1575453 /29-7-2022 ) εγκρίνει μετά απο εισήγηση της Διεύθυνσης Υγειονομικού την μη λειτουργία του Περιφερειακού  Ιατρείου στις εγκαταστάσεις του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. κατά το χρονικό διάστημα 1-8-2022 έως 15-9-2022 για λόγους Υπηρεσιακούς . Οι απόστρατοι και το προσωπικό των Υπηρεσιών μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Ιατρείο της ΕΛ.ΑΣ.