Ετήσιες Βεβαιώσεις ΜΤΣ Φορολογικού Έτους 2017

Ετήσιες Βεβαιώσεις ΜΤΣ Φορολογικού Έτους 2017
Τελευταία ενημέρωση 28/04/2018

Ετήσιες Βεβαιώσεις ΜΤΣ Φορολογικού Έτους 2017

    Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους μερισματούχους και τους συνταξιούχους του, ότι είναι διαθέσιμη η υπηρεσία λήψης των ετήσιων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση του οικονομικού έτους 2017.
    Η διαδικασία λήψης των ετήσιων βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, υλοποιείται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ΜΤΣ (http:army.mts.gr). Συγκεκριμένα στην αρχική σελίδα υφίσταται η επιλογή «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διάθεσης Βεβαιώσεων Μ.Τ.Σ». Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο μεταφέρονται στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ. Ως διαπιστευτήρια ταυτοποίησης δύνανται εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν:
α. Τον Αριθμό Λογαριασμού ΙΒΑΝ (απαιτούνται τουλάχιστον τα οκτώ τελευταία ψηφία), τον ΑΦΜ, και τον ΑΜΚΑ
β. Τον Αριθμό Μητρώου Σύνταξης (ο Αριθμός Φακέλου ΜΤΣ όπως αναγράφεται στο μηνιαίο ενημερωτικό προσθέτοντας στην αρχή όσα μηδενικά απαιτούνται για να συμπληρωθούν 12 ψηφία), τον ΑΦΜ, και τον ΑΜΚΑ, επιλέγοντας από τη λίστα ως φορέα σύνταξης [ΜΤΣ] - Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

                                    Ο
                         Γενικός Διευθυντής ΜΤΣ

                            Αθανάσιος Δημητριάδης
                            Ταξίαρχος