Μνημείο πεσόντων Αστυνομικών στην Α.Δ. Κομοτηνής

Μνημείο πεσόντων Αστυνομικών στην Α.Δ. Κομοτηνής
Τελευταία ενημέρωση 15/05/2022

Στο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής έχει ανεγερθεί το μνημείο πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών .