Νέα μείωση του Μερίσματος του Μ.Τ.Σ. Δελτίο Τύπου απο 26-1-2012