Δ.Σ. 2014 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Δ.Σ. 2014 Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.
Τελευταία ενημέρωση 18/05/2016Εκλογή του Νέου Δ.Σ της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.  

Την 8-7-2014 σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού μας κατόπιν προσκλήσεως του εκλεγέντος Προέδρου της ΠΟΑΑΣΑ  ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγέλου , προσήλθαν στα επί της οδού Μαινάνδρου 54 , γραφεία τους, οι εκλεγέντες σύμβουλοι κατά τις αρχαιρεσίες της 29 Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή, που πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ και συζητήθηκε το θέμα της Ημερήσιας διάταξης << Συγκρότηση σε Σώμα του νέου διοικητικού Συμβουλίου .>>.Διαπιστωθείσης απαρτίας ο Πρόεδρος αφού έλαβε το λόγο συνεχάρη  τους παρόντες για την εκλογή τους κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της ΠΟΑΑΣΑ , τονίζοντας ιδιαίτερα την εκλογή στο νέο ΔΣ νέων μελών. Ευχήθηκε όπως η θητεία του νέου Δ.Σ.  αποβεί επιτυχής και δημιουργική ώστε να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες εκείνων που τίμησαν τους εκλεγέντες με την ψήφο τους αλλά και όλων των αποστράτων. Ακολούθως  η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έλαβε τη ακόλουθη μορφή .

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Πρόεδρος: ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

Α΄ Αντιπρόεδρος : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος

Β΄Αντιπρόεδρος : ΛΑΒΔΗΣ Δημήτριος

Γ΄Αντιπρόεδρος : ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

Ειδικός Γραμματέας: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας

Ταμίας: ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

 Βοηθός Ταμία: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος

Μέλος : ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων.

Μέλος : ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική

Μέλος : ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Βασίλειος

Μέλος : ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος

Μέλος : ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Μέλος : ΧΑΤΖΑΡΑΣ Νικόλαος

Μέλος : ΔΟΥΜΕΝΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ .

Μέλος: ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος

 Μέλος:  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης .

Μέλος:  ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος.

Μέλος: ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος .

 Μέλος: ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος.

 Μέλος: ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ Χαράλαμπος

 Μέλος: ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης.

 Μέλος:  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης

Γ. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος :ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος

Μέλος:  ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος.

Μέλος:  ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. παρών εκ των αναπληρωματικών μελών ήταν ο ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος. Με πρόταση του Προέδρου του ΔΣ, η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα παρόντα μέλη, ετέθησαν οι αρμοδιότητες ενός εκάστου των μελών ως ακολούθως .

Α΄ Αντιπρόεδρος : Αναπληρωτής Προέδρου , υπεύθυνος επικοινωνιακής Πολιτικής μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΟΑΑΣΑ , ως επίσης     και παρακολούθησης των Ασφαλιστικών Ταμείων ( ΤΕΑΠΑΣΑ – Μ.Τ.Σ.) και ΠΟΚΕΑ (Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας).

Β΄ Αντιπρόεδρος : Υπεύθυνος των Συνδέσμων της επαρχίας με ιδιαίτερη έμφαση στην μαζικοποίηση – ανανέωση καιΟικονομική αυτοτέλεια αυτών και την εν γένει λειτουργία τους.

Γ΄ Αντιπρόεδρος : Η θέση αυτή συστήνεται ατύπως κατόπιν προτάσεως του κ. Προέδρου , η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τα παρόντα μέλη και έχει ως αποστολή την εποπτεία των προταθέντων από τον κ. Πρόεδρο ( σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2δ καταστατικού ) επιτροπών οι οποίες έγινα ομόφωνα αποδεκτές από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και έχουν ως ακολούθως:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ :Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Εθελοντισμού.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων .

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εταιρικής Σχέσεως και Επικοινωνίας.

Γενικός Γραμματέας: . Ως προβλέπει το Καταστατικό .

Ειδικός Γραμματέας: Ως προβλέπει το Καταστατικό και ειδικότερα θα είναι Νομικός Εκπρόσωπος της ΠΟΑΑΣΑ..

Ταμίας: Ως προβλέπει το Καταστατικό .

Βοηθός Ταμία: Ως προβλέπει το Καταστατικό .

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μέλος του Δ.Σ. : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική υπεύθυνη της Α΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ , με ιδιαίτερο καθήκον την ενημέρωση της Αστυνομικής Επιθεώρησης ως και του ημερολογίου της ΕΛ.ΑΣ. για τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Επαφή με άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και ανάδειξη του εθελοντισμού ως ένα εκ των πρωταρχικών στόχων της ΠΟΑΑΣΑ .

Μέλος του Δ.Σ. : ΧΑΤΖΑΡΑΣ Νικόλαος υπεύθυνος της Β΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέλος του Δ.Σ.: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος βοηθούμενος από το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. ΣΟΛΔΑΤΟ Κωνσταντίνο υπεύθυνος της Γ΄ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .Ανάμεσα στα καθήκοντά τους είναι ο εφοδιασμός με εταιρικά τηλέφωνα των μελών ( διερεύνηση της αγοράς) και η απόκτηση νέου τύπου ταυτότητας μελών αποστράτων σε συνεργασία με το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ..

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνιακή Επιτροπή της ΠΟΑΑΣΑ πρότεινε και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους παρόντες , η αναβάθμιση της εφημερίδας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ως και της ιστοσελίδας μας . 

Προς τούτο προτάθηκε στον απερχόμενο Πρόεδρο της ΠΟΑΑΣΑ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλο και έγινε αποδεκτή ομόφωνα, όπως αναλάβει την διεύθυνση σύνταξης της εφημερίδας , το οποίο αποδέχθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ . Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δ.Σ. Επιτροπή Συντακτική της εφημερίδας από τα εξής μέλη .

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Εφημερίδας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Σ.Α.

Διευθυντής Σύνταξης : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος

Μέλος: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος για την Αθήνα

Μέλος: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης για την Πελοπόννησο

Μέλος: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική για την Δυτική  Ελλάδα .

Μέλος: ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος για την Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα .

Μέλος: ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος για την Κρήτη και τα νησιά μας .

Μέλος: ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος υπεύθυνος για την ιστοσελίδα μας .

Στη συνέχεια το μέλος του Δ.Σ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων ορίστηκε ως υπεύθυνος νομικής υποστήριξης των μελών σε ασφαλιστικά και άλλης Νομικής φύσεως θέματα .

Επίσης ως εκπρόσωποί  μας :

1.      Στο ΝΙΜΤΣ να συνεχίσει το μέλος μας ΣΚΛΗΚΑΣ Δημήτριος .

2.      Στο ΤΕΑΠΑΣΑ να συνεχίσει το μέλος ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ Νικόλαος με τον αναπληρωτή του ΠΑΠΑΔΗΜΑ Χρυσόστομο .

3.      Στο Μ.Τ.Σ. να ζητηθεί , εξουσιοδοτώντας τον κ. Πρόεδρο , από την Φυσική ηγεσία , να έχει λόγο η ΠΟΑΑΣΑ στην εκπροσώπηση μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ..

Στο σημείο αυτό ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΠΟΑΑΣΑ υποστράτηγος ε.α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος απηύθυνε χαιρετισμό στους παρισταμένους του νέου Δ.Σ. και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα καθήκοντά τους . Αναφέρθηκε στην ιστορία της ίδρυσης και στο τριετές παραχθέν έργο του απερχομένου Δ.Σ. . Ο κ. Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. ευχαρίστησε τον απερχόμενο κ. Πρόεδρο για τις μέχρι τώρα Υπηρεσίες του και ευχήθηκε εκ μέρους του νέου Δ.Σ. υγεία και μακροημέρευση , επιτυχία δε στα νέα του καθήκοντα ως διευθυντή Σύνταξης της εφημερίδας.  Στη συνέχεια το συγκροτηθέν σε Σώμα νέο Δ.Σ.,  συνεδρίασε με τη νέα σύνθεσή του κα συζήτησε το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε << τα Οικονομικά της ΠΟΑΑΣΑ >> .Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την κοινή σύσκεψη – ενημέρωση, των εν ενεργεία ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ  και της ΠΟΑΑΣΑ στην οποία συμμετείχε, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ , σχετικά με την απόφαση του Σ.τ.Ε. που αφορά την Οικονομική αποκατάσταση των μελών μας και την εφαρμογή της . Αντηλλάγησαν  απόψεις των μελών του Δ.Σ.  Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα Οικονομικά της ΠΟΑΑΣΑ και συγκεκριμένα το οικονομικό αδιέξοδο των κατά τόπους Συνδέσμων και αποφασίστηκε ομόφωνα όπως υποβληθεί εκ νέου στη Φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., με αφορμή την σημερινή συνάντηση μαζί της  την 20.00 στο Αρχηγείο , για την κράτηση μέσω του ΤΕΑΠΑΣΑ της εισφοράς των μελών μας . Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. τα οποία εξέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με την λειτουργία της ΠΟΑΑΣΑ , την διεύρυνσή της και την Οικονομική της αυτοτέλεια .Τέλος  αναγνώστηκε από τον κ. Πρόεδρο  Ψήφισμα το οποίο και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. ομόφωνα.