ΝΟΜΟΙ που ενδιαφέρουν Συνταξιοδοτικοί κ.α. (ΦΕΚ )

Ν.3205/2003  (Φ.Ε.Κ.-Α-297)  μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

Ν.3205/2003 (Φ.Ε.Κ.-Α-297) μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

 Νόμος 3205  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 297 - 23.12.2003 στις 30.12.2003  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣ ... 10/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν 3232/2004 ( ΦΕΚ Α-48 )

Ν 3232/2004 ( ΦΕΚ Α-48 )

Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις  Ν 3232/2004 ( ΦΕΚ Α-48 ) ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α-67

Ν. 3847/2010 ΦΕΚ Α-67

   Ν. 3847/2010  ( ΦΕΚ Α-67) .  Επανακαθορισμός των επιδομάτων των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου . ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

Ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης

 Νόμος 3852  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 87 - 07.06.2010 στις 07.06.2010  ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. ... 10/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ.Α-115)

Ν.3863/2010(Φ.Ε.Κ.Α-115)

Νόμος 3863 /2010 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115 - 15.07.2010 στις 15.07.2010 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν 3865/2010    ( ΦΕΚ Α-120 )

Ν 3865/2010 ( ΦΕΚ Α-120 )

Μεταρρύθμιση  συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις   Ν 3865/2010    ( ΦΕΚ Α-120 ) ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν.3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 152)

Ν.3986/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 152)

Νόμος 3986 /2011 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152 - 01.07.2011 στις 01.07.2011 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015. ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α-180)

Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α-180)

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών - Πολιτισμού - Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α-1 ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν 4024/2011 (ΦΕΚ -Α 226  )

Ν 4024/2011 (ΦΕΚ -Α 226 )

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις , Ενιαίο μισθολόγιο - Βαθμολόγιο , εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις , εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 Ν 4024/2011 (ΦΕΚ -Α 226  ) ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα
Ν. 4046/2012 ( Φ.Ε.Κ. Α- 28 )

Ν. 4046/2012 ( Φ.Ε.Κ. Α- 28 )

Νόμος 4046  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 28 - 14.02.2012 στις 14.02.2012 Επανακυκλοφόρησε στις 24.02.2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (Ε.Τ.Χ.Σ.), ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ... 04/12/2018

Δείτε περισσότερα