Οργάνωση Ημερίδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 την 19-4-2002

Οργάνωση Ημερίδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 την 19-4-2002
Τελευταία ενημέρωση 13/06/2022

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 10431 Αθήνα
 Τηλέφωνα 5228253 και 5228035
Αθήνα 25 Φεβρουάριου 2002
 
 
ΘΕΜΑ : Όργάνωση Ημερίδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. 
 
Εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και δεδομένης της εξαιρετικής σημασίας που αποκτούν αυτοί για την πατρίδα μας, είναι προφανές ότι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας δεν ήταν δυνατό να μείνουν αμέτοχοι.
Πέρα δε από την σπουδαιότητα των εκδηλώσεων αυτών, για την επιτυχή διοργάνωση και διεξαγωγή των οποίων καλούνται να συμβάλλουν όλοι οι δυνάμενοι να προσφέρουν Ελληνες και φιλέλληνες, οι Απόστρατοι αισθάνονται πρόσθετη ευθύνη που απορρέει από την ιδιότητά τους και από την υποδομή γνώσεων και εμπειριών που αποκόμισαν από την μακρά άσκηση του αστυνομικού λειτουργήματος
Εν όψει των ανωτέρω και πέρα από τις ατομικές ενέργειες , το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ,αποφάσισε την διοργάνωση Ημερίδας με θέμα Οι Απόστρατοι Αστυνομικοί ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Σκοπός της Ημερίδας αυτής θα είναι α) Η ενημέρωση των Αποστράτων επί του περιεχομένου του εθελοντισμού σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και των διαδικασιών και προϋποθέσεων που πρέπει να τηρηθούν για την συμμετοχή τους.
β) Η ευαισθητοποίηση όσο γίνεται περισσοτέρων, για ευρύτερη συμμετοχή. 
Προς υλοποίηση των ανωτέρω και εφόσον ευοδωθούν οι προσπάθειές της η Ομοσπονδία σκοπεύει δια των Συνδέσμων και Ενώσεων Αποστράτων να οργανώσει εκδηλώσεις με ενημερωτικές ομιλίες στις Πρωτεύουσες των Νομών ,για ευρύτερη ενημέρωση και ως εκ τούτου προσδοκά η Ημερίδα αυτή να αποτελέσει αφετηρία, για περαιτέρω δράση.
Πιστεύουμε κ. Αρχηγέ, ότι η δραστηριοποίηση αυτή των Αποστράτων στην παρούσα συγκυρία , μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω συνεργασία των Υπηρεσιών της Ελληνικής  Αστυνομίας με τους Συνδέσμους Αποστράτων ,γενικότερα, αλλά κυρίως στα πλαίσια της λήψεως μέτρων εν όψει των ολυμπιακών Αγώνων, με δεδομένο ότι η Αστυνομία καλείται να επωμισθεί το μέγα βάρος της διασφαλίσεως συνθηκών ασφαλείας και τάξεως. Θεωρούμε δε τον τομέα αυτό μείζονος σημασίας και η συμβολή όλων μας είναι περισσότερο από επιβεβλημένη.
Στην Ημερίδα εκλήθησαν , να εκθέσουν τις απόψεις τους και να προσφέρουν τις γνώσεις τους, εκπρόσωποι του Οργανισμού Ολυμπιακών Αγώνων ,του Αρμοδίου Υπουργείου Πολιτισμού, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσώποι των Πολιτικών Κομμάτων που έχουν την ευθύνη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η διεξαγωγή της Ημερίδας πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 και από τις ώρες, 18.00 έως 21.00. στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
                                          Ο                                     Ο
                                     ΓΓ                                    Πρόεδρος 
                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλος                ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ Νικόλαος 
                               Υποστγος ΕΛ.ΑΣ ε.α.                  Ταξίαρχος Χωροροφυλακής ε.α.