ΦΕΚ Κριαρίτσι Σιθωνίας Χαλκιδικής

ΦΕΚ Κριαρίτσι Σιθωνίας Χαλκιδικής
Τελευταία ενημέρωση 26/04/2015

 ΤΟ ΦΕΚ  1188 ( Φ.Ε.Κ. τ..Δ.΄ 27-9-1993 )της έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης της έκτασης των Παραθεριστικών Οικοδομικών Συνεταιρισμών  στη θέση Κριαρίτσι της Κοινότητας Συκιάς ( Χαλκιδικής )
 Ο Ν. 16671986   Αστικοί Συνεταιρισμοί  (ΦΕΚ  τ.Α -  196 )  .
Ο Ν. 4030 /2011  άρθρο 39 παρ 1 ( Φ.Ε.Κ. τ. Α 249  25-11-2011) << Νέος οικοδομικός Συνεταιρισμός >> .
Ο Ν. 4067 /2012  άρθρο 31  (Φ.Ε.Κ. τ. Α 79 9-4-2012  ) << Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης ελέγχου κατασκευής και άλλες διατάξεις >>