Προαγωγές των ε.α. Αστυνομικών Υποδιευθυντών με Αίτηση τους μέχρι 28-10-2022

Προαγωγές των ε.α. Αστυνομικών Υποδιευθυντών με Αίτηση τους μέχρι 28-10-2022
Τελευταία ενημέρωση 22/09/2022

 Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκε σχετικό έγγραφο   του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,  στο οποίο  παρέχεται η ενημέρωση ότι : Στους εν αποστρατεία Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, οι οποίοι τέθηκαν στο βαθμό αυτό ως ευδοκίμως  τερματίσαντες στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, λόγω συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας ή καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας του βαθμού τους ή σωματικής ανικανότητας, παρέχεται το δικαίωμα  υποβολής αίτησης για την εν αποστρατεία προαγωγή τους στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, χωρίς να γεννώνται γι αυτούς συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την 28-10-2022.
 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το έγγραφο