ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Αξιωματικών για διεκδίκηση μισθολογικών προαγωγών .

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Αξιωματικών για διεκδίκηση μισθολογικών προαγωγών .
Τελευταία ενημέρωση 01/07/2022

Αξιωματικοί ,με Αποστρατευτικό βαθμό  Υποστρατήγου, δύνανται να διεκδικήσουν δικαστικά τις αποδοχές του Αρχηγού.

Αφορά :

1-Αστυνομικούς Διευθυντές, που αποστρατεύτηκαν ,δικαιώθηκαν με  ένσταση και έλαβαν τον βαθμό του Ταξιάρχου

2-Ταξιάρχους ,που αποστρατευθήκαν και έλαβαν τον βαθμό του Υποστρατήγου
 

Δικαιολογητικά :

1-Αρχική συνταξιοδοτική Πράξη

2-Τροποποιητικές συνταξιοδοτικές Πράξεις
 

Για την ασφαλέστερη διαχείριση, συστήνεται στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με Δικηγόρους (και μάλιστα προερχόμενους από το Σώμα, επειδή γνωρίζουν το αντικείμενο).
 

Νίκος Ουρανός 

Οικονομολόγος- Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ