Στην Ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. Δικαιώματα -Δικαιούμενες παροχές του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Στην Ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. Δικαιώματα -Δικαιούμενες παροχές του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
Τελευταία ενημέρωση 01/12/2022

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με σχετικό έγγραφό του μας ενημέρωσε ότι :
στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τις δικαιούμενες κατά περίπτωση παροχές Πρόνοιας - αλληλεγγύης υπερ του εν ενεργεία και αποστρατεία προσωπικού του Σώματος , αλλά και υπερ των μελών της οικογένειάς του  , αποφασίστηκε μετά απο σχετική εισήγηση , ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με νέα ενότητα με τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με κατάλληλο Πληροφοριακό υλικό και δίδονται εντολές δια την καθ'ύλην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Διευθύνσεων του ΑΕΑ για την ενημέρωση .
 Πατήστε εδώ να διαβάσετε την Διαταγή