Συγκομιδή ελιάς Καύση

Συγκομιδή ελιάς  Καύση
Τελευταία ενημέρωση 05/12/2022

Συγκομιδή ελιάς – Καύση

Η έλευση του φθινοπώρου σηματοδοτεί για τους περισσότερους ελαιοπαραγωγούς της χώρας μας την αρχή της περιόδου συγκομιδής του καρπού από τα ελαιόδεντρα.
Ταυτόχρονα με την συγκομιδή ή τους πρώτους μήνες του χειμώνα πραγματοποιείται και το κλάδεμα της ελιάς.
Η καύση των υλικών κλαδέματος – αν είναι εντελώς απαραίτητο να συμβεί- θα πρέπει να γίνεται μόνο σε ημέρες με πλήρη άπνοια και σε χώρο όπου δεν υπάρχει σε ασφαλή απόσταση κανενός είδους βλάστηση, και όχι φυσικά σε ένα απλό ξέφωτο ανάμεσα σε δέντρα που μπορούν να “αρπάξουν” με το πρώτο φύσημα του αέρα
Κατά την εποχή του κλαδέματος της ελιάς στην Ελλάδα, δυστυχώς ακόμη στις μέρες μας παρατηρείται το φαινόμενο της καύσης των ελαιοκλάδων, το οποίο για πολλούς λόγους θα έπρεπε να είχε εκλείψει εδώ και δεκαετίες. Αυτό που γίνεται δηλαδή είναι οι ελαιοκαλλιεργητές να μαζεύουν σε σωρούς τα ελαιόκλαδα (συνήθως όχι εντός του ελαιώνα τους αλλά στα σύνορα με το γειτονικό ελαιώνα) και να βάζουν φωτιά με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα.
Τα προηγούμενα χρόνια ο θρυμματισμός των ελαιόκλαδων με ειδικά μηχανήματα και η εναπόθεση των υλικών στον ελαιώνα κέρδισε κάποιο έδαφος, αλλά δυστυχώς έχει επικρατήσει Η καύση με όλες τις συνέπειες που επιφέρει στον ελαιώνα  και στο περιβάλλον, όπως:
•    Με την καύση ξεσπούν πολύ συχνά πυρκαγιές που - ακόμα κι αν δεν πάρουν μεγάλη έκταση - είναι αρκετά επιζήμιες.
•    Οι φωτιές αυτές απελευθερώνουν επικίνδυνα μικροσωματίδια.
•    Με την καύση απλώς καταστρέφονται τόνοι υλικών που θα μπορούσαν να θρυμματιστούν, να επιστρέψουν στο χωράφι και να βελτιώσουν τη γονιμότητά και τη δομή του, την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και βέβαια την αποφυγή διάβρωσης.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» (Β’ 1923),  αναφέρει για την τέλεση καύσης υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων, κατά την χρονική περίοδο από 16η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους έως και την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
● Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά την 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
● Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ήμερα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς.
● Κατά το κόψιμο – κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κλπ.
● Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
● Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
● Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
● Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.
● Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
● Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
● Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης τέλεσης καύσης, που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 18 της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης που προβλέπει διοικητικό πρόστιμο.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ