Υποχρεωτική Συμπληρωματική Δήλωση Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017

Υποχρεωτική Συμπληρωματική Δήλωση Εισοδήματος φορολογικού έτους 2017
Τελευταία ενημέρωση 17/06/2018

Υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής Φορολογικής Δήλωσης .
Κύριοι και κυρίες  συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι :
1.Στη Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων που καταβλήθησαν απο 1-1-2017 έως 31-12-2017 κοιτάξτε ότι στο μέρος αυτής  ΙΙ Αμοιβές που φορολογούνται και στη στήλη είδος αποδοχών είναι : 
  1. η Κύρια σύνταξη , 
  2. αναδρομικά κύριας σύνταξης (2016 )και
  3. αναδρομικά κύριας σύνταξης (2014) .
1. Για  μεν την κύρια σύνταξη υποβάλλουμε Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού έτους 2017.
 ΠΡΟΣΟΧΗ . Το Γ.Λ.Κ. έστειλε  στην ΑΑΔΕ  νέο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων με αποτέλεσμα όσοι έχουν υποβάλλει την Δήλωση φορολογίας εισοδήματος να δεχθούν ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο καλούνται σε υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, από την επιλογή "τροποποιητική". Τα νέα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς της δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα και χωρίς προσαυξήσεις ή πρόστιμα έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αρχικών δηλώσεων. Όσοι ΔΕΝ έχουν υποβάλλει ακόμη την φορολογική δήλωση δεν έχουν  αυτή την εκ νέου υποχρέωση υποβολής τροποποιητικής Δήλωσης  .  
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.
2. Για τα αναδρομικά  κύριας σύνταξης (2016) Φορολογικού έτους 2016 υποβάλλετε τροποποιητική Δήλωση μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, από την επιλογή "τροποποιητική" μόλις σας το επιτρέψει το σύστημα .
3. Για τα αναδρομικά  κύριας σύνταξης (2014) υποβάλλετε τροποποιητική Δήλωση  χειρόγραφη στην ΔΟΥ που είμαστε υποχρεωμένοι να την υποβάλλουμε .Το έντυπο το εκτυπώνουμε μέσω του ΤΑΧΙS . Συμπληρωματική μόνο ως προς τους ΚΩΔΙΚΟΥΣ 303, 313 και 315 ΛΌΓΩ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  , μαζί με μία ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ιδιόχειρα ή με λογιστή . 
Ευχόμαστε υπομονή  και  δύναμη .