Συνάντηση ΠΟΑΑΣΑ-ΠΕΑΑΑΠ-Λέσχης Αστυν. Πειραιά 3-6-2013

Συνάντηση ΠΟΑΑΣΑ-ΠΕΑΑΑΠ-Λέσχης Αστυν. Πειραιά 3-6-2013
Τελευταία ενημέρωση 29/04/2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΑΑΣΑ - ΠΕΑΑΑΠ ΚΑΙ ΛΕΣΧΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
Την 3-6-2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΠΟΑΑΣΑ έγινε συνάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. της κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Θεόφιλου ,του  Αντιπροέδρου  κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγορίου και του μέλους του Δ.Σ. κ. ΣΚΛΑΒΟΥ Ιωάννη,  με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών της τέως Αστυνομίας Πόλεων ( Π.Ε.Α.Α.Α.Α.Π.) Αντιστράτηγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ. κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Ηλία και τον Πρόεδρο της Λέσχης Αστυνομικών Πειραιά Αντιστράτηγο ε.α. κ. ΤΕΤΡΑΔΗ Ιωάννη . Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος .