Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Ν 4687 2016 ΦΕΚΑ-85

 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Ν 4687 2016 ΦΕΚΑ-85
Τελευταία ενημέρωση 17/06/2020

Σας παραθέτουμε το  Ν.4387/2016 ΦΕΚΑ- 85  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. Πατήστε εδώ