Το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Π.Ο.Α.Σ.Α. 2022

Το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Π.Ο.Α.Σ.Α. 2022
Τελευταία ενημέρωση 09/02/2024

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που έγιναν με την με α/α/ 22/5,6,7,Ιουνίου 2022 απόφαση του Πανελληνίου Συνεδρίου των μελών της Ομοσπονδίας 

Όπως τροποποιήθηκε από το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο  της Π.Ο.Α.Σ.Α., που πραγματοποιήθηκε στη Καλαμάτα  την 5, 6 ,7 Ιουνίου 2022.και εγκρίθηκε με τον υπ΄άριθμ 745/2022 αριθμό Διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών μετά την απο ΕΑΚ/838 /21-11-2022 Αίτησης  . Το Σωματείο έχει εγγραφεί στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α 638/19-5-1999 . 
Πατήστε εδώ να το διαβάσετε