Το μέρισμα του Μ.Τ.Σ. του έτους 2016

Το μέρισμα του Μ.Τ.Σ. του  έτους 2016
Τελευταία ενημέρωση 07/01/2016

Το ΜΤΣ ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι το μέρισμα του έτους 2016 θα καταβάλλεται στις ημερομηνίες που φαίνονται παρακάτω:

                    Στις 5-1-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Ιανουαρίου.

                    Στις 28-1-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Φεβρουαρίου.

                    Στις 26-2-2016 ημέρα Παρασκευή, του μηνός Μαρτίου.

                    Στις 30-3-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Απριλίου.

                    Στις 27-4-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Μαΐου.

                    Στις 30-5-2016 ημέρα Δευτέρα, του μηνός Ιουνίου.

                    Στις 29-6-2016 ημέρα Τετάρτη, του μηνός Ιουλίου.

                    Στις 28-7-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Αυγούστου.

                    Στις 30-8-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Σεπτεμβρίου.

                    Στις 29-9-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Οκτωβρίου.

                    Στις 27-10-2016 ημέρα Πέμπτη, του μηνός Νοεμβρίου.

                    Στις 29-11-2016 ημέρα Τρίτη, του μηνός Δεκεμβρίου.

                                                            Εκ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού