ΤΟ ΦΕΚ Β 2030 της 21-4-2022 Καθορισμός έκδοσης Ψηφιακής Χρεωστικής Κάρτας της οικονομικής ενίσχυσης

ΤΟ ΦΕΚ Β 2030 της 21-4-2022 Καθορισμός έκδοσης Ψηφιακής Χρεωστικής Κάρτας της οικονομικής ενίσχυσης
Τελευταία ενημέρωση 01/05/2022

 Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚΒ 2030 της 21-4-2022 οι Υπουργικές αποφάσεις :

1. Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.
2 Καθορισμός του χρόνου έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων, της διαδικασίας έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, της πίστωσης της οικονομικής ενίσχυσης, των προϋποθέσεων της προσαύξησης του ποσού της ενίσχυσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ